grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser.

Folketinget vedtog den 2. marts 2023 lovforslag L 20, der ændrer selskabslovens regler om grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser/hjemstedsflytninger. Lovændringen, der træder i kraft i dag, implementerer EU’s mobilitetsdirektiv og indeholder flere væsentlige ændringer.

Nye krav og lettelser i selskabslovens regler

Med vedtagelsen af lovforslag L 20 skal kapitalselskaber, der foretager grænseoverskridende transaktioner, være opmærksomme på følgende ændringer:

  • Udvidede indholdskrav til planer og redegørelser: Planen og redegørelsen skal nu inkludere oplysninger om kapitalejernes ret til indløsning.
  • Mulighed for at fravælge redegørelsen: Det er i visse tilfælde muligt at fravælge dele af redegørelsens indhold eller hele redegørelsen.
  • Afskaffelse af mellembalance: Kravet om mellembalance i grænseoverskridende fusioner og spaltninger udgår.
  • Vurderingsmandsudtalelse ikke længere påkrævet for selskaber med én kapitalejer: Kravet om udarbejdelse af en vurderingsmandsudtalelse om planen gælder ikke længere for kapitalselskaber med én kapitalejer.
  • Skærpede regler til beskyttelse af kapitalejere og kreditorer: Indløsning og godtgørelse er blevet skærpet. Desuden kan grænseoverskridende transaktioner først indberettes til Erhvervsstyrelsen tidligst tre måneder efter offentliggørelse af planen, hvis kreditorer har anmeldt deres fordringer.
  • Forlænget frist for skifteretssager: Fristen for at indbringe en sag ved skifteretten udvides fra to uger til tre måneder efter offentliggørelsen af planen.

Skærpede medarbejderrettigheder

Lovforslaget indeholder også skærpede regler for medarbejderinformation og høring samt medarbejdernes medbestemmelse. Tærskelværdierne for anvendelse af medbestemmelsesregler sænkes fra 500 til 28 medarbejdere, hvilket indebærer flere forhandlingsprocesser med medarbejderne.

Tydeliggørelse af Erhvervsstyrelsens rolle

Erhvervsstyrelsens rolle som kontrolmyndighed for grænseoverskridende transaktioner tydeliggøres for at sikre overholdelse af EU-lovgivning og nationale regler. Selskabslovens regler gælder kun for danske kapitalselskaber, hvorfor udenlandske regler også skal inddrages i grænseoverskridende transaktioner.

Implementering af EU’s mobilitetsdirektiv i andre lande

Følgende EU-lande har meddelt EU-Kommissionen, at de har implementeret EU’s mobilitetsdirektiv i national ret: Estland, Finland, Malta, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer: Folketinget, Selskabsloven
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top