Årsrapporter for sent indleveret kan betyde tvangsopløsning og bøder til ledelse og bestyrelse

Personlige bøder til ledelse og bestyrelsesmedlemmer og automatisk tvangsopløsning ved oversendelse til Skifteretten er konsekvensen af manglende indgivelse af årsregnskab.

Hvis man overskrider den normale ordinære frist på de 5 måneder til at indsende årsrapport for selskaber skal man gøre det klart om det kan betale sig at fortsætte med et sådant selskab, fordi der er store omkostninger i form af revisorerklæringer, bøder og ekstraordinære omkostninger til regnskabet som følge heraf.

Eftersom de fleste danske selskaber følger kalenderåret og dermed har regnskabsafslutning 31. december, vil fristen altid være SENEST 1. juni. Såfremt at du overskrider frister koster det på alle fronter indenfor SKAT.DK men altås også Erhvervstyrelsen.

”Hvis du angiver årsrapporter for sent vil Erhvervsstyrelsen oftest udskrive en bøde som til enhver tid er PRIVAT og dermed ikke kan fratrækkes i selskabet. Afgiften sendes ofte til samtlige medlemmer af bestyrelsen eller ledelsen. I forbindelse med oversendelse til SKIFTERETTEN eller SØ OG HANDELSRETTEN og efterfølgende kan bøden stige i størrelse og der er ikke nogen kendte tilfælde hvor bøden kan ansøges om at blive annulleret ud fra de mest almindelige forklaringer. Man kan da i dette tilfælde beregne om det ikke bedre kan betale sig at stifte et nyt selskab og har du tidligere inden for 5 år afleveret for sent kan du IKKE genoptage.” Siger Revisor Christian Nielsen.

Jf. seneste undersøgelse fra Experian og FSR beregninger er der nogle klare tale for danske selskabsstiftelser:

 1. Ud af de 147.715 undersøgte driftsselskaber afleverer 7.061 regnskabet mere end én måned for sent, svarende til godt 4,8 pct.
 2. Selskaberne, der afleverer deres årsrapport mere end én måned for sent, havde et dårligere årsresultat og performede dårligere sammenlignet med alle selskaber samlet set
 3. Iværksætterselskaberne har oftere afleveret mere end én måned for sent sammenlignet med andre selskabstyper
 4. Blandt selskaberne, der afleverer deres årsrapport mere end én måned for sent, havde halvdelen underskud
 5. 40 pct. af selskaberne, der afleverer mere end én måned for sent, har risikovurderingen ’meget høj’, mens det for alle selskaberne samlet set var 20 pct

selskabsstiftelser-offshore dansk-selskabsstiftelse offshore-danske-selskaber

Følgende sker forinden en tvangsopløsning

Hvis fristen f.eks. 01.juni, for indsendelse af årsrapporten overskrides, vil der ofte blive pålagt en afgift fordi fristen for indsendelse af årsrapporten er overskredet. Læs hele vejledningen til sidst.

Erhvervsstyrelsens afgifter – Hvad koster det ?

Afgiften beregnes fra udløbet af indsendelsesfristen, dvs. fra 5-måneder efter regnskabsårets afslutning (4 måneder for statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder). Afgiften pålægges hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse (henholdsvis hver filialbestyrer).

 • Afgiften udgør pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer):
  – 500 kr. for 1. påbegyndte måned
  – 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned, og
  – 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned.
  Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer).

Eksempel hvor fristen for modtagelse i Erhvervsstyrelsen udløber den 31/5 2014.

 • Afgiften beregnes fra den 1/6 2014.
 • Årsrapporten modtages i Erhvervsstyrelsen den 29/6 2014.
 • Afgiften udgør da 500 kr.
  Modtages årsrapporten i stedet den 1/7 2014, udgør afgiften i alt 2.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

Afgiftsbreve sendes til privatpersonens digitale postkasse, efter at den forsinkede årsrapport eller undtagelseserklæring er blevet modtaget og offentliggjort hos styrelsen. Et ledelsesmedlem kan under ganske særlige omstændigheder fritages for betaling af afgiften.

Hvad koster Offshore selskabsstiftelse og Dansk selskabsstiftelse

 • selskabsstiftelse af dansk IVS, APS eller A/S koster 995,-
 • selskabsstiftelse af EU selskab eller EU relateret Offshoreselskab fra 3.950,-
 • selskabsstiftelse uden for EU men tilknyttet det geografiske EU fra 5.995,-
 • selskabsstiftelse af Offshoreselskab i f.eks. Panama eller Delaware 18.200,-

Hvem ser på om et selskab går til tvangsopløsning eller regnskaber er indleveret for sent

Det er typisk debitorer, kreditorer og finansielle virksomheder såsom banker der har oprettet ændringslog på en virksomhed. af dette kan man udlede 5 typer:

 1. At man har overskredet fristen
 2. At man har overskredet fristen således at selskabet sendes til tvangsopløsning
 3. At man får tildelt en kurator eller likvidator
 4. At selskabet opløses uden gæld
 5. At man genoptager selskabet til drift i Erhvervsstyrelsen

Et for sent afleveret årsrapport betyde at banker og kreditrating selskaber giver lavere eller udelukker muligheder for din virksomhed fremover.

De fleste kreditorer har en såkaldt abonnement på ændringer og det kan betyde at der lukkes for kreditmuligheder his dine leverandører.

Endelig ser danske og internationale kredit og dårlig betaler registre på disse ændringer.

I visse tilfælde kigger SKAT med og kan nægte toldkredit og/eller momsregistrering.

”Hvis et selskab sendes til tvangsopløsning, kan det optages igen ved hjælp af en revisorerklæring om, at selskabskapitalen er til stede, og at der ikke er ulovlige kapitalejerlån. Har du underskud skal ejer skyde penge i og det er ofte her vi kommer til assistance regnskabsmæssigt så du får et overblik, idet vi ofte kan konvertere betalt gæld til selskabskapital.” siger Revisor Christian Nielsen.

Skatterådgivning, rekonstruktion og nystiftelse i stedet for genoptagelse hvor kravet er intakt egenkapital og nul aktionærløn

I mange tilfælde kræver nystiftede virksomheden der første år tilførsel af kapital, så det er en opvejning af omkostninger til et nyt selskab, der kan føre til at man beslutter at LUKKE selskabet. Det kan aldrig betale sig at lade en kurator gøre dette, det kan ofte medføre omkostninger, fordi kurator forvalter alle selskabets aktiver fra det tidspunkt han udmeldes som kurator.

De fleste har jo bankrelationer og leverandører og der skal i de tilfælde laves nye bankpapirer og forhandlerkontrakter m.v.

Men oftest vejer økonomien højere også set i lyset af at det ofte koster mere end 20.000 for revisorregningen for at denne kan erklære egenkapital og aktionærlån i lovmæssig forfatning.

I alle tilfælde kan man få et møde hos os med korrekt SKATTERÅDGIVNING og REKONSTRUKTION af din virksomhed. Ring 32177777 lokal 240.

Se hele vejledningen om selskabsstiftelser eller genoptagelse og gebyrer:

Scroll to Top