Som alternativ til FlexLeasing Splitleasing kan 150% registreringsafgift undgås

Med verdens højeste registreringsafgift på 150% er det jo naturligt, at mange kigger sig om efter andre løsninger på bil problemer. Det gælder både erhverv, private og udlandsdanskere. Under SKAT’s betingelser kan du opnå afgiftsfritagelse. Dette sker i erkendelse af, at virksomheder og private arbejder over grænserne.

Der er mange der kan drage fordel af reglerne, fordi der er mange der er mindre end 183 dage i Danmark… F.eks. er tænkes på udlandsdanskere, grænseoverskridende sælgere, agentur handel mellem 2 og flere lande, eller virksomhedsrepræsentanter mellem f.eks. Tyskland, Sverige og Norge.

De ret simple krav og regler er som det fremgår efterfølgende:

  1. Man skal betales registreringsafgift i Danmark, hvis du bor i Danmark og anvender en bil i Danmark, dette er udgangspunktet.
  2. Man skal dog ikke betale registreringsafgift i Danmark af en udenlandsk indregistreret firmabil. Det fordrer dog, at den anvendes af en dansk statsborger som har et CVR nummer, IVS, APS eller A/S m.v. Tillige skal man være etableret i udlandet, f.eks.via en filial og/eller have kunder i et andet EU/EØS-land. Dertil kommer at du skal anvende bilen i forbindelse med dette, d.v.s. i praksis fakturere udenlandske kunder fra det andet EU/EØS-land.
  3. Man må IKKE blot købe en bil i udlandet f.eks. på mobile.de. Man SKAL på forhånd ansøge SKAT, for at blive fritaget for registrering. I praksis ordner vi det praktiske for dig.

Tilladelse til kørsel i udenlandsk firmabil uden dansk registreringsafgift på 150%

  1. Man betaler generelt ikke registreringsafgift for udenlandsk indkøbte biler. Du slipper for at betale 150% og 25% moms hvis bilen anvendes under vore skattefrie bil ordninger som f.eks. SPLITLEASING eller FLEXLEASING
  2. Hvis firmabilen hovedsaglig benyttes varigt i Danmark, skal der betales registreringsafgift.
  3. For at undgå dette gælder reglerne om dagskriteriet og kilometerkriteriet som Skat benytter i sin vurdering af, om du kan opfylde fritagelsen for registreringsafgift. Kriteriet er om firmabilen hovedsagligt anvendes i Danmark.
  4. Dette vurderes af SKAT i 1 år. Hvis BEGGE kriterier er opfyldt, er SKAT klar med en ansættelse for den danske afgiftspligt afhængigt af bilmodel, KM og årgang.

SKAT har den opgave at se på hvor meget der køres i udlandet. Dertil ser man på den samlede kørsel i Danmark. Dette gælder både PRIVAT og ERHVERVSMÆSSIGT.

Generelt tilråder vi ikke privatkørsel i Danmark.

Det er derimod tilladt i udlandet af SKAT.

Dagskriteriet og Kilometerkriteriet

  1. Dagskriteriet betyder, at køretøjet inden for en periode af 12 måneder skal anvendes i 183 dage i Danmark, så vil SKAT ansætte en kørsels beregning og alle dage medregnes uanset om kørslen er erhvervsmæssig eller privat.
  2. Under Dagskriteriet betyder det således, at hvis køretøjet anvendes mindre end 183 dage i Danmark, inden for en periode på 12 måneder, så kan SKAT ikke kræve registreringsafgift.
  3. Bemærk: Kørsel mellem din bopæl og arbejdspladsen i EU/EØS landene medregnes til den erhvervsmæssige kørsel i udlandet.

Kort sagt gælder det, at den erhvervsmæssige kørsel i udlandet inden for en 12-måneders periode er mindre end den SAMLEDE private og erhvervsmæssige kørsel i Danmark.

FRI BIL stillet til rådighed fra udenlandsk arbejdsgiver, som også kan være dit eget udenlandske CVR nummer

Muligheden for af undgå dansk registreringsafgift gælder også, når en udenlandsk arbejdsgiver stiller en firmabil til rådighed for en medarbejder bosiddende i Danmark, hvis bilen i det væsentlige bliver anvendt varigt uden for Danmark efter ovenstående kriterier.

Generelt er beskatningsreglerne for private anvendt, således at en forbrug af en udenlandsk bil i mere end 183 dage årligt skal beskattes efter danske regler.

Er du derimod mindre end dette er biler uden afgifter løsningen.


 

Scroll to Top