grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser.

Folketinget vedtog den 2. marts 2023 lovforslag L 20, der ændrer selskabslovens regler om grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser/hjemstedsflytninger. Lovændringen, der træder i kraft i dag, implementerer EU’s mobilitetsdirektiv og indeholder flere væsentlige ændringer. Nye krav og lettelser i selskabslovens regler Med vedtagelsen af lovforslag L 20 skal kapitalselskaber, der foretager grænseoverskridende transaktioner, være opmærksomme […]