466.000 borgere kan spare procentER ved at indbetale restskat senest den 1. juli 2024

Fristen for frivillig indbetaling af restskat nærmer sig, og borgere, der indbetaler senest den 1. juli 2024, undgår at få pålagt et procenttillæg på 7,5 pct. oven i deres restskat. Sidste år fik påmindelsesbreve fra Skattestyrelsen flere til at betale inden fristen.

Mandag den 1. juli kl. 23:59 udløber fristen for frivillig indbetaling af restskat for 2023 for borgere, der har en restskat under indregningsgrænsen på 23.972 kr. En opgørelse foretaget pr. 1. juni 2024 viser, at godt 466.000 borgere fortsat mangler at betale i alt ca. 1,6 mia. kr. Det kan godt betale sig at indbetale nu, hvis man vil undgå det ekstra procenttillæg på 7,5 pct., der lægges oven i restskatten hos borgere, der vælger helt eller delvist at overføre deres restskat til næste års økonomi. 

– Har man mulighed for at få restskatten ud af verden nu, kan man spare sig selv for det høje procenttillæg. Og med en lille uge til fristen, kan man stadig nå det, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Ulrick Junge.  

Borgere med en restskat op til 23.972 kr. vil automatisk få overført deres restskat til årsopgørelsen for 2025, hvis de ikke betaler senest den 1. juli 2024, men her vil restskatten få betydning for økonomien hver måned. Fx vil en overført restskat fra 2023 på 15.000 kr. betyde, at der – inklusive procenttillæg – skal betales ca. 16.125 kr. mere i skat i løbet af hele 2025. Omregnes det til den månedlige økonomi, vil det betyde, at borgerne i gennemsnit vil få ca. 1.344 kr. mindre udbetalt hver måned. 

Borgere med restskat betaler en rente på 5,5 pct. årligt, der tilskrives dagligt frem til betaling. Efter den 1. juli erstattes det af et procenttillæg på 7,5 pct., der lægges oven i restskatten. Læs mere om restskat, og hvor meget det potentielt vil betyde for økonomien i 2025 på skat.dk/restskat. 

Påmindelsesbreve fra Skattestyrelsen fik flere til at betale restskat 

For at hjælpe borgerne med at huske deres restskat, udsendte Skattestyrelsen i maj for andet år i træk breve til 95.000 borgere med en restskat mellem 3.000 kr. og 23.972 kr. Sidste år blev der udsendt breve til 113.000 borgere, hvor 21 pct. af modtagerne betalte deres restskat. Samlet har de pågældende borgere potentielt sparet 2,5 mio. kr. i renter og procenttillæg i 2023. I kontrolgruppen, der blev etableret for at undersøge brevenes effekt, og som ikke fik tilsendt påmindelsesbreve, var det 9,2 pct., der foretog en frivillig indbetaling.  

Restskat for 2023 over 23.972 kr. bliver opkrævet via tre rater i hhv. august, september og oktober. 

Faktaboks

Eksempler på, hvad det kan betyde for økonomien i 2025, hvis restskatten ikke betales senest 1. juli 2024:
Restskat for 2023Hvis man ikke betaler senest 1. juli 2024 (inkl. procenttillæg på 7,5 %)Beløb man får mindre udbetalt hver måned i 2025
3.000 kr.3.225 kr.269 kr.
10.000 kr.10.750 kr.896 kr.
12.000 kr.12.900 kr.1.075 kr.
15.000 kr.16.125 kr.1.344 kr.
20.000 kr.21.500 kr.1.792 kr.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/FirmaerEmner/#: #restskat, #skat, #skattestyrelsen
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top