Advokat samfundet retter ind til nytår med ny forsikringsordning

På et ekstraordinært advokatmøde blev en ny vedtægt for Advokatsamfundet enstemmigt vedtaget. Dermed er der lagt op til, at strukturen for det kollegiale arbejde ændres, og at Erstatningsfonden omlægges til en forsikringsordning pr. 1. januar 2025, når det formelle lovarbejde er faldet på plads.

Ny vedtægt for Advokatsamfundet

En ny vedtægt for Advokatsamfundet er nu enstemmigt vedtaget på et ekstraordinært advokatmøde. Den nye vedtægt indfører de anbefalinger, som Advokatrådets strukturudvalg kom med i foråret, samtidig med at Erstatningsfonden omdannes til en forsikringsordning. Planen er, at vedtægten skal træde i kraft 1. januar 2025, og inden da skal en række konsekvensændringer af retsplejeloven formelt vedtages af Folketinget.

Advokatrådets formand, Martin Lavesen, glæder sig over, at der nu er taget et stort skridt mod at modernisere og fremtidssikre fundamentet for det vigtige kollegiale arbejde, Advokatsamfundet er bygget op omkring.

Strukturelle ændringer

”Vi får nogle markant bedre overordnede rammer, som blandt andet skal sikre, at vi kan tiltrække flere advokater til det kollegiale arbejde, og at flest muligt kan se sig selv repræsenteret i Advokatsamfundets forskellige organer,” siger Martin Lavesen.

De seneste år har det i nogle af advokatkredsene vist sig sværere at få advokater til at stille op til valg til blandt andet Advokatrådet og Advokatnævnet. Et af grebene til at imødekomme den udfordring er at få færre, men større advokatkredse. De i dag otte advokatkredse vil blive til fem, når den nye vedtægt træder i kraft.

For at skabe en større interesse for de valg, advokatkredsene afholder, vil Advokatsamfundet desuden indføre digitale valg, da opbakningen til de fysiske valg har været nedadgående.

Dekorumkrav og Erstatningsfondens omdannelse

Med den ændrede vedtægt vil der også komme et dekorumkrav, der kan forhindre advokater, som for eksempel har fået større sanktioner af Advokatnævnet, i at have en plads i Advokatrådet eller nævnet.

”Det kan skade legitimiteten af det arbejde, rådet og nævnet udfører, hvis der sidder advokater, som er åbenlyst uværdige til at sidde dér. Det er også vigtigt for advokatstandens omdømme og uafhængighed generelt, og derfor er jeg glad for, at vi nu får et dekorumkrav,” siger Martin Lavesen.

En anden stor ændring, der vil blive en realitet, når den nye vedtægt træder i kraft, er, at Erstatningsfonden nedlægges. Erstatningsfonden dækker klienters og andres tab, hvis en advokat er ansvarlig for tabet – eksempelvis hvis der er begået underslæb – og advokatens ansvarsforsikring eller garanti ikke eller kun delvist dækker. Fremover vil sådanne tab blive dækket af en forsikring tegnet af Advokatsamfundet.

”Det er vigtigt, at vi får udskilt den risiko, der er forbundet med Erstatningsfonden, og i bund og grund ligger den opgave bedre og mere naturligt hos et forsikringsselskab. Betingelserne fra Erstatningsfonden er så vidt muligt overført til den nye forsikringsordning, og klienterne vil alt i alt være stillet lige så godt som tidligere,” forklarer Martin Lavesen.

Der har været dialog med Justitsministeriet om de vedtægtsændringer, der kræver lovændringer, og det er forventningen, at der i efteråret fremsættes et lovforslag, som gennemfører disse ændringer i retsplejeloven.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/FirmaerEmner/#: #MartinLavesen, #Advokatsamfundet, #Advokatrådet, #Erstatningsfonden, #Justitsministeriet
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top