Skat i tal – om andelen af personskat og selskabsskatter

Skatteministeriet har udgivet årets oversigt over provenu, altså indtægter fra private og erhvervslivet.

Oversigten er opdelt over provenuet af indkomstskatter i årene 2014-2021 og igen fordelt på de enkelte skattearter

De samlede indkomstskatter omfatter en række skatter, der udskrives på forskellige indkomstgrundlag. Det største provenu kommer fra skatter, der udskrives på grundlag af de indkomster, der indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Herudover udskrives der skatter på enkelte indkomstarter, der ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Det gælder bl.a. aktieindkomstskat, afgift af kapitalpensioner, bruttoskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere, skat fra dødsboer m.v. og aconto virksomhedsskat af opsparet overskud i virksomheder, der er omfattet af virksomhedsordningen.

Provenuet af de enkelte indkomstskatter i årene 2014-2021 er vist i tabel 1. Oversigten bygger på skøn fra december 2020.

Opgørelse over Indkomstskatter mv. 2014-2021
Kilde: Skattestyrelsen

 År / Milliarder kroner:20142015201620172018201920202021
Indkomstskat til staten214,5226,2235,0244,8255,5265,5280,2282,0
heraf: – bundskat1)69,084,097,2111,3127,4144,6151,4153,2
– topskat1)2)15,116,417,017,317,618,320,119,0
– Udligningsskat0,30,30,20,20,00,00,00,0
– Sundhedsbidrag43,435,827,919,29,70,00,00,0
– Begrænset skattepligtige2,02,32,42,62,42,32,42,4
– Arbejdsmarkedsbidrag3)84,787,490,394,298,3100,3106,4107,4
 heraf: – Ekskl. pension77,279,482,184,887,789,996,197,0
           – Pension8,99,49,810,110,610,310,210,4
           – Seniornedslag til 64 årige-1,4-1,4-1,5-0,70,00,00,00,0
Ejendomsværdiskat13,413,613,914,214,514,614,915,6
Kommunale indkomstskatter mv.220,1226,9234,8244,7245,1255,3270,0272,1
– Indkomstskat til primærkommuner214,1220,8228,5238,3238,4248,5262,9265,0
– Kirkeskat6,06,16,36,56,76,87,17,0
Bruttoskat for forskere og nøglemedarbejdere1,21,31,41,51,62,02,02,1
Virksomhedsskat, netto4)1,01,51,11,91,61,31,51,4
Aktieskat16,128,827,026,828,227,324,425,9
Øvrige kildeskatter0,20,20,30,20,10,10,10,1
Afgift af kapitalpension m.v. (finansårsbasis)5)72,134,08,27,97,98,08,08,1
Dødsboskat2,22,42,31,72,52,52,42,5
Grøn check-5,6-4,2-4,2-4,2-3,9-3,1-3,0-3,1
Selskabsskat50,155,259,168,957,069,654,257,4
Skat af kulbrinteindvinding6)6,32,51,22,44,61,70,10,1
Kulbrinteskat7)8,22,01,33,22,42,50,00,0
Pensionsafkastskat8)53,122,834,032,213,863,419,520,6
Afgift af dødsboer og gaver3,95,24,24,44,86,25,95,3
– Gaver0,30,40,50,30,52,41,00,5


Anm.: Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er fra DST for 2013-19. For 2020-21 er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag.
1) Opgjort efter kompensationsordning.
2) Opgjort efter skråt skatteloft.
3) Fra og med 2002 blev afgift af engangsservice bogført sammen med Emballageafgift.
4) Pålignet a conto virksomhedsskat ved opsparing i virksomheden fratrukket tidligere betalt virksomhedsskat, der modregnes i indkomstskatten, når opsparingen hæves. 
5) Inkl. afgift ved fremrykket beskatning i forbindelse med ophævelse af fradragsretten for indskud fra 2013 og rabatordningen i 2013-15. 
6) Omfatter selskabsskat på kulbrintevirksomhed, ekskl. kulbrinteskat.
7) Kulbrinteskat efter modregnet rørledningsafgift.
8) Inkl. pensionsafkastskat af ATP og LD, ekskl. Den Sociale Pensionsfond.

Scroll to Top