Skattestyrelsens digitale værn forhindrer fejl og mulig skatteunddragelse for 286 mio. kr. i årsopgørelsen

Digitale værktøjer, der bruges som værn imod fejl og mulig skatteunddragelse, har forhindret uberettiget udbetaling af 286 mio. kr. ved årsopgørelsen for 2020. Over 750 værn er indbygget i årsopgørelsen for 2022, der åbnede 13. marts.

De digitale værn blev introduceret i årsopgørelsen i 2017 og er siden blevet videreudviklet løbende. Ved årsopgørelsen for 2022, der åbnede 13. marts, er der indbygget over 750 forskellige digitale værn imod fejl og mulig skatteunddragelse på borgernes enkelte åbne felter og på kombinationer af flere felter i TastSelv.

De digitale værn virker fx ved at forhindre indtastning af ulogiske oplysninger, stoppe en indtastning og bede om dokumentation eller ved bredt at gennemgå alle indtastninger, borgerne laver, for at finde atypiske mønstre.

SKATTEUNDDRAGELSE SKER FOR DET MESTE PÅ ÅRSOPGØRELSEN

De digitale værn har til formål at forhindre, at der bliver givet mere i fradrag, end borgerne har krav på, uanset om det sker som fejl eller bevidste forsøg på skatteunddragelse. Værnene er indbygget i alle dele af årsopgørelsen og forhindret udbetaling af uberettiget overskydende skat for 286 mio. kr. på årsopgørelsen for 2020.

– Vi har tilføjet forskellige digitale værn over de seneste mange år. Fra de helt simple stopklodser, som vi kaldte de første, til de nyeste, der selv er i stand til at finde frem til de årsopgørelser, hvor noget skiller sig ud og bør tjekkes af en kontrolmedarbejder,

siger underdirektør Jan Møller Mikkelsen og fortsætter:

– Det er kun muligt, fordi vi har så digital en årsopgørelse, som vi har. Ikke bare er det nemmere for borgerne at overskue deres oplysninger og betale den rigtige skat, det er også væsentligt nemmere for os at sætte kontroller ind der, hvor vi oplever, at der er særlig risiko for, at der laves fejl eller – og det ser vi jo også – at der er nogen, der forsøger at begå skatteunddragelse, siger underdirektør i Skattestyrelsen Jan Møller Mikkelsen.

Kontrollerne er aktiveret 1,9 mio. gange

Skattestyrelsens digitale kontroller er samlet aktiveret 1,9 mio. gange i forbindelse med årsopgørelsen for 2020. En aktivering betyder, at de digitale værn har reageret og enten forhindret en indtastning eller bemærket, at noget i indtastningen var atypisk. De digitale kontroller er aktiveret af omkring 800.000 unikke borgere.

– Langt de fleste borgere bemærker slet ikke de digitale værn. For dem glider årsopgørelsen bare lige igennem, som den skal. Men der er også tilfælde, hvor en borger får aktiveret flere forskellige værn i TastSelv og derfor oplever flere benspænd. Det er typisk forsøg på at indtaste fradrag, som vedkommende ikke er berettiget til. Nogle gange er det en fejl, som vores værn beskytter borgeren i at lave, og andre gange er det bevidste forsøg på at indtaste noget forkert. I de tilfælde ender vi med at stoppe årsopgørelsen helt og lave en manuel kontrol af oplysningerne,”

siger Jan Møller Mikkelsen.

Yderligere oplysninger for skatteydere: 7222 1818

Kilde: Skattestyrelsen
Fotokredit: Skattestyrelsen

Scroll to Top