Statsrevisorerne

Skatteministeriets kontrol på leasing er utilfredsstillende

Statsrevisorerne har den 26. juni 2023 afgivet Beretning 19/2022 om Skatteministeriets kontrol på leasingområdet med denne bemærkning: Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om Skatteministeriet fører en tilfredsstillende kontrol på leasingområdet, herunder risici for, at leasingselskaber ikke afregner korrekt registreringsafgift på leasingkøretøjer.  Antallet af leasede køretøjer har været i vækst i Danmark i det […]

STATS REVISORER: eksterne konsulenter i staten SKAL BRUGES STRATEGISK (SPARERUNDE)

Stats revisorerne har den 20. februar 2023 afgivet beretning nr. 12/2022 om statens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter med denne bemærkning. Stats revisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om ministerierne har en strategisk tilgang til brugen af eksterne konsulenter. Hvis ministerierne ikke har de nødvendige medarbejderkompetencer til at løse en specifik opgave,

13 danske Hemmelige ministerier på grund af rigets sikkerhed

Rigsrevisionen mangler stadig svar efter hård kritik af statens IT-sikkerhed Efter at rigsrevisionen i november 2022 pegede på alvorlige brister i statens beredskab, har et ministerium stadig ikke svaret. Statsrevisorerne kom den 4. november med en særdeles hård kritik at statens beredskab for samfundskritiske it-systemer. Det skriver DR, der ikke må få at vide hvilke

Scroll to Top