IP OPHAVSRETSSAG VINDES I HØJESTERET EFTER AT HAVE TABT I LANDSRETTEN OG BYRETTEN

Alle kender den lille havfrue, der på Langelinie i den nordøstlige del af København. Hun har gået grueligt meget igennem med maling og fået savet hovedet af flere omgange og har fået savet den ene arm af. Og det er ikke første gang der verserer en sag om ophavsret foranlediget af arvingerne til designeren. Designeren […]

SKATTESAGER: TIDLIGERE TDC-ejere skal betale gigantisk skatteregning EFTER 18 ÅRS SKATTEKLAGER OG SKATTESAGER

Kapitalfondene, der tidligere ejede TDC, og solgte hele TDC bid for bid, får et gigantisk skattesmæk, efter der ved Højesteret er faldet dom i en mangeårig og principiel skattesag her for få timer siden. Sagen er spektakulær på mange måder og der er entydigt lagt op til omvurdering af arbejdsmetoder og anvendelse af skattefrie gennemstrømningsselskaber.

Skatteministeren bør ændre regler om renter siger Advokatrådet

Med baggrunden i gårsdagen kontroversielle Højesteretsdom hvor Højesteret appellerer til politikerne, er der sket mange reaktioner fra den samlede presse. I sagen skulle en klient som oprindeligt havde vundet betale 320 mio. kr. i renter i sagen, der omhandlede et krav på 160 mio. kr. I februar 2022 afviste skatteministeren et forslag fra Advokatrådet om

Tidligere TDC-ejere og NetApp taber skattesager i Højesteret med gennemstrømnings-selskaber

Dommen er klar her kl. 12:00. De fem kapitalfonde som i sin tid købte TDC skal nu betale ca. 250 millioner kroner til den danske statskasse. Der er tale om en principiel sag. Derfor kan Skatteministeriet som den store vinder åbne mange flere sager mod fonde og selskaber som flytter penge ud af Danmark, uden

Højesteret stadfæster 30. august 2022 Landsrettens afgørelse om beskatning af mellemregningskonto

I dag er der afsagt dom vedr. en af landsrettens afsagte kendelser der vedrører beskatning og mellemregningskonti og særegent en definering om hvad Skattestyrelsen bør gøre, og ikke gøre. Sagen var mod Skatteministeriet. I tidligere instans var der afsagt dom af Vestre Landsrets 12. afdeling den 26. juli 2021 (BS-50151/2019-VLR). I pådømmelsen har deltaget fem

Forening taber logningsagen i Højesteret på grund af fejl i sagen

Det helt store samtale emne, nemlig om vi skal overvåges af Staten er foreløbig tabt. Der var på forhånd lagt op til at Foreningen Ulovlig Logning, kunne have vundet sagen. Det er sådan at Danske domstole er sat til at afgøre tvister, og ikke komme med redegørelser om menneskerettigheder. Derfor burde foreningen Ulovlig Logning have

Scroll to Top