Digital Indberetning

Iværksætterskat og Aktieskat

Skabelon og vejledning til beskrivelse af kommende procedure om Digital Bogføring

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en skabelon til beskrivelse af virksomhedernes bogføringsprocedure og vejledning hertil. Skabelonen kan hjælpe virksomheder med at efterleve kravet om at nedskrive procedurer for bogføring. Regler for virksomheder Til de virksomheder, der måtte have behov for hjælp til at efterleve kravet om at nedskrive procedurer for bogføring, har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en skabelon og […]

Skabelon og vejledning til beskrivelse af kommende procedure om Digital Bogføring Se mere...

Iværksætterskat og Aktieskat

Den ny bogføringslov trådte i kraft 01/7, nu sker kravudformningen sammen med udbydere

Kravene til digital bogføring Nu hvor bogføringsloven er trådt i kraft, skal kravene til digital bogføring udmøntes i en bekendtgørelse. Virksomheder, som udbyder bogføringsprogrammer, er med til at udforme kravene. Du kan se mere om de nye krav til virksomheder i den nye bogføringslov. Skattestyrelsens kontrol lettes med Digital bogføring, Digital indberetning og selvbetjening Vi

Den ny bogføringslov trådte i kraft 01/7, nu sker kravudformningen sammen med udbydere Se mere...

Scroll to Top