Pensionist LØN

Folketinget åbner for GEVINST PÅ 173.268 kroner til tusindvis af ARBEJDENDE PENSIONISTER

Det skal bedre kunne betale sig at blive på arbejdsmarkedet, efter man har nået folkepensionsalderen. Modregningsreglerne for folkepensionister er i dag blevet ændret af et flertal i Folketinget i dag, hvilket betyder, at pensionister i arbejde står til en stor gevinst. Ændringerne kan samtidig meget vel komme samfundet til gode. Ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) […]

Pensioner

Selvstændige har udfordringer med at skifte pensionsselskab

Finanstilsynet har undersøgt, hvilke hindringer pensionskunderne møder, når de ønsker at flytte deres pensionsopsparing til et nyt selskab. Konklusionen er, at især selvstændige har svært ved at få overført deres hvilende, obligatoriske pensionsordninger til private aftaler. Og det strider mod kundens interesse og god skik. Et jobskifte kan betyde, at man samtidig må træde ud

Scroll to Top