Digital Bogføring

Ny lov tvinger brugere af ældre ERP-systemer fra SAP, Navision og Microsoft til at opgradere deres systemer

Ny lov kræver opgradering af ældre ERP-systemer til Online Bogføring En ny dansk lovgivning om digital bogføring stiller skærpede krav til virksomheders bogføringssystemer. Loven, som træder i kraft den 1. januar 2025, indebærer, at virksomheder skal sikre, at alle transaktioner bogføres og opbevares digitalt. Dette påvirker især brugere af ældre ERP-systemer som SAP R3, Navision, […]

registrerede GODKENDTE bogføringssystemer GODKENDTE TIL REVISORER OG VIRKSOMHEDER

Alle digitale standard bogføringssystemer skulle have været registreret hos Erhvervsstyrelsen. Hvis dit bogføringssystem anses for at være et standardsystem skulle anmeldesen have været modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 31. oktober 2023. Dette sker for at sikre, at de lever op til de gældende lovkrav. I fortegnelsen på denne side offentliggøres løbende bogføringssystemer, som er blevet kontrolleret

Iværksætterskat og Aktieskat

Krav ONLINE bogføringssystemer træder i kraft I DAG (1. februar 2023)

Det har lade vente længe på sig. Først var det Corona og Regeringsdannelse men nu er den god nok. Om 1 år skal du være klar til 100% digital bogføring. Mens de fleste online regnskabsprogrammer allerede er på plads fordi kravene træder i kraft i dag for udbyderne. Hvem er omfattet ? Erhvervsstyrelsen udsteder nu

Iværksætterskat og Aktieskat

Som forventet udskydes dele af bogføringsloven vedr. Cloud bogføringssystemer

Erhvervsstyrelsen har tidligere annonceret en forventet tidsplan for ikrafttrædelse af krav til digitale bogføringssystemer. Regler, der har været annonceret til at gælde fra den 1. januar 2023, vil først træde i kraft på et senere tidspunkt. Det skyldes den igangværende regeringsdannelse. Som led i udmøntningen af bogføringslovens regler om digital bogføring udsteder Erhvervsstyrelsen bekendtgørelser med

Iværksætterskat og Aktieskat

Skabelon og vejledning til beskrivelse af kommende procedure om Digital Bogføring

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en skabelon til beskrivelse af virksomhedernes bogføringsprocedure og vejledning hertil. Skabelonen kan hjælpe virksomheder med at efterleve kravet om at nedskrive procedurer for bogføring. Regler for virksomheder Til de virksomheder, der måtte have behov for hjælp til at efterleve kravet om at nedskrive procedurer for bogføring, har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en skabelon og

Iværksætterskat og Aktieskat

Den ny bogføringslov trådte i kraft 01/7, nu sker kravudformningen sammen med udbydere

Kravene til digital bogføring Nu hvor bogføringsloven er trådt i kraft, skal kravene til digital bogføring udmøntes i en bekendtgørelse. Virksomheder, som udbyder bogføringsprogrammer, er med til at udforme kravene. Du kan se mere om de nye krav til virksomheder i den nye bogføringslov. Skattestyrelsens kontrol lettes med Digital bogføring, Digital indberetning og selvbetjening Vi

Iværksætterskat og Aktieskat

Bogføringsloven

LOV nr 700 af 24/05/2022 Erhvervsministeriet Bogføringsloven Lov om bogføring VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner § 1. Loven finder anvendelse på erhvervsdrivende virksomheder etableret her i landet af enhver art uanset ejer- eller hæftelsesforhold

Scroll to Top