Som forventet udskydes dele af bogføringsloven vedr. Cloud bogføringssystemer

Erhvervsstyrelsen har tidligere annonceret en forventet tidsplan for ikrafttrædelse af krav til digitale bogføringssystemer. Regler, der har været annonceret til at gælde fra den 1. januar 2023, vil først træde i kraft på et senere tidspunkt. Det skyldes den igangværende regeringsdannelse.

  • For 1 time siden opdaterede Erhvervsstyrelsen sine Regler for virksomheder. Selvom der nævnes en regeringsdannelse der har trukket ud, car det ventet at der ville komme en udskydelse.

Som led i udmøntningen af bogføringslovens regler om digital bogføring udsteder Erhvervsstyrelsen bekendtgørelser med krav til digitale standard bogføringssystemer. Udstedelsen af disse krav samt tidspunkter for ikrafttrædelse afventer den igangværende regeringsdannelse. Det betyder, at tidspunktet for ikrafttrædelse, som vi tidligere har annonceret til den 1. januar 2023, er udskudt. En ny tidsplan for ikrafttrædelse vil blive udmeldt, efter en ny regering er tiltrådt.

For udbydere af digitale standard bogføringssystemer betyder ændringen, at de endnu ikke er forpligtet til at omstille deres nuværende bogføringssystemer til de krav, der var i offentlig høring i oktober.

  • at der fortsat kan ske ændringer af kravene til digitale standard bogføringssystemer, hvorfor udbydere bør afvente de endelige regler, inden de påbegynder eventuelle tilpasninger af deres systemer.
  • at det ikke er muligt at anmelde et standardbogføringssystem til Erhvervsstyrelsen mhp. registrering heraf fra den 1. januar 2023.
  • at Erhvervsstyrelsen ikke kan registrere bogføringssystemer fra den 1. januar 2023. De nærmere regler om tidspunkter for anmeldelse og registrering vil blive fastsat i anmeldelsesbekendtgørelsen, som også afventer regeringsdannelsen.

For virksomheder omfattet af bogføringsloven betyder ændringen, at det ikke er muligt fra 1. januar 2023 at finde en liste over registrerede standard bogføringssystemer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen vil udmelde tidspunkter for ikrafttrædelse af kravene til digitale standard bogføringssystemer og for digital bogføring på vores informationsside om bogføring, når dette bliver muligt.

I forbindelse med ikrafttrædelsen af kravene til digitale standard bogføringssystemer vil Erhvervsstyrelsen også offentliggøre vejledning til kravene om digital bogføring.

Baggrund

Erhvervsstyrelsen sendte i oktober 2022 udkast til bekendtgørelser om digital bogføring i offentlig høring. Bekendtgørelserne fastsætter krav til digitale bogføringssystemer, anmeldelse og registrering af bogføringssystemer og tidspunkter for ikrafttrædelse af visse bestemmelser i bogføringsloven.

Bekendtgørelserne følger af udmøntningen af bogføringsloven af 24. maj 2022.

De fleste virksomheder skal følge BOGFØRINGSLOVEN vedlagt i seneste version.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket og Erhvervsstyrelsen.

Fotokredit: Erhvervsministeriet

Scroll to Top