SMÅ 40.000 personer BETALER INDTIL 80% I SKAT PÅ PENSION

Sidste år var det 39.000 der får en advarsel på årsopgø­relsen, fordi de bliver ramt af dobbeltbeskatning med intil 80% skattetræk. Skattestyrelsen og dermed staten tjener på dem der ikke har styr på hvor meget du må indbetale pr. år og det er jo direkte i strid med enhver sund fornuft.

I April åbner Skat for årsopgørelserne for 2022 og der er god grund til at se denne igennem i sær for folk med ratepensioner. Man kan selvfølgelig se om man skal have penge tilbage eller skal betale, men Skattestyrelsen skriver også en advarsel hvis du har betalt mere end du må, på ratepensioner.

Hvis man ikke overholder beløbsgrænsen betaler du dobbeltskat, når du modtager pengene i lønen, men også når du skal have den udbetalt engang. Det kan betyde at du skal betale 80% i skat, af det beløb som er for meget inddbetalt.

Skattestyrelsen oplyser at alle dem som indbetaler for meget betaler 9.600 for meget hvert eneste år i gennemsnit hvilket giver 336 millioner om året.

De for høje indbetalinger opstår for de fleste der ikke har enrevisor der opdager dette. Det er ofte, hvis man i løbet af et år enten har skiftet job, eller har flere forskellige arbejdsgivere eller har lavet private pensionsindbetalinger som supplement til de betalinger, som ens arbejdsgiver laver.

Ofte er det fordi man skifter job og/eller pensionsselskab. Her starter så en ny ratepension op, efter man allerede har indbetalt årets fulde beløb på en ratepension i et andet pensionsselskab.

60.900 kr. kan fradrages i 2023 på ratepension

Man kan i 2023 få fradrag for indbetalinger til ratepension på op til 60.900 kr. Det betyder at du på en livsvarig livrente indbetale op til 56.100 kr. (54.500 kr. i 2022). Fradragene for beløb herover kræver en række kritterier er overhold og også her viser det sig, at vore kunder ikke kender disse.

Ovenstående er undtager aldersopsparing, der ikke har fradrag for indbetaling, men heller ikke nogen skat, når pengene udbetales igen. Kilde: www.skat.dk/pensionsfradrag

Kan rette flere år tilbage

Ender man med at betale mere end fradragsgrænsen, vil det fremgå af første side af årsopgørelsen under feltet “Vær opmærksom på”.

Her vil Skattestyrelsen skrive, hvor stort et beløb der eventuelt er indbetalt over fradragsgrænsen på 59.200 kr. Men herfra ligger bolden på ens egen banehalvdel – derfor vil der også stå en opfordring til at kontakte sin bank eller sit pensionsselskab for at undersøge muligheden for at få flyttet penge væk og undgå dobbeltbeskatningen. Man kan ikke kontakte Skattesstyrelsen herom, men sin egen bank eller pensionsselskab.

Kontakt dise og få det overskydende beløb tilbage på sin bankkonto. Alternativt kan oprette eller flytte beløbet til en livrenteordning.

Man kan få det rettet i det flere år tilbage så frem til 1. maj kan man rette i årene 2019-2022.

Skat åbner i år officielt op for årsopgørelserne for 2022 mandag 13. marts.

KILDE: Skattestyrelsen og Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: Advokat og Revisor Samvirket.

Scroll to Top