AFLEVEREDE regnskaber ER GROBUND FOR potentielle skattesager?

At investere i en grundig scanning af dine regnskaber for fejl og potentielle skattesager kan synes som en stor udgift, men denne service kan vise sig at være en værdifuld investering for både virksomheder og privatpersoner. Her er nogle nøglegrunde til, hvorfor dette kan være en klog beslutning. Advokat og Revisor Samvirket kan på få […]

Værdien af gode rådgivere: Advokater, Revisorer og Skatterådgivning

I den komplekse verden af jura, finans og skat er det afgørende at have pålidelige rådgivere ved sin side. Gode rådgivere indenfor advokater, revisorer og skatterådgivning spiller en nøgleposition i at sikre, at både individer og virksomheder træffer velinformerede beslutninger, der styrker deres økonomiske og juridiske positioner. Advokat og Revisor Samvirket er et kontor- og

STATS REVISORER: eksterne konsulenter i staten SKAL BRUGES STRATEGISK (SPARERUNDE)

Stats revisorerne har den 20. februar 2023 afgivet beretning nr. 12/2022 om statens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter med denne bemærkning. Stats revisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om ministerierne har en strategisk tilgang til brugen af eksterne konsulenter. Hvis ministerierne ikke har de nødvendige medarbejderkompetencer til at løse en specifik opgave,

Hører du under Børne- og Undervisningsministeriets område? og er en skole, så læs med her

Har du behov for en uafhængig revisor til skoler og uddannelsesinstitutioner kan vi tilbyde statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer og f.eks. til uvildig gennemgang af personalesager, svind eller bestyrelsesbeslutninger kan vi agere uvildige 3. parts vurderingspersoner for nuværende revision. En helt ny rapport viser nemlig at der er rod i revisionen og manglende opfyldelse af

Køberrådgivere og BOLIGadvokater er ikke det samme

Der stilles ikke store krav til titlen som køberrådgiver. Enhver kan tilbyde køberrådgivning uanset faglig baggrund, og man skal som forbruger være på vagt, når man søger hjælp til boligkøbet. De manglende krav resulterer i flere køberrådgivere, der mangler juridisk og praktisk viden om boligkøb. For at blive certificeret Dansk BOLIGadvokat kræver det, at man

Scroll to Top