Rekrutteringsfirma

IT brancheN kan ikke få arbejdskraft nok men der er hjælp at hente fra et rekrutteringsfirma

Her er de primære hindringer for vækst i it-sektoren i 2024. It-branchens mest betydelige væksthindring er uden tvivl manglen på it-færdigheder. Dog spiller to andre faktorer også en væsentlig rolle. Ifølge helt nye data fra IT-Branchens IT-Barometer undersøgelse, offentliggjort for nylig, betragter næsten to tredjedele kompetencemangel som den primære væksthindring for Danmarks it-sektor.

“Virksomhederne søger desperat efter kvalificeret personale. Dette er ikke kun et problem i forbindelse med nuværende opgaver, men også når det gælder virksomhedernes fremtidige udviklingspotentiale. Branchen står overfor en enorm udfordring,”

Det siger Natasha Friis Saxberg, administrerende direktør i IT-Branchen.

Det anslås aktuelt, at it-sektoren akut mangler over 7.000 it-specialister, og en prognose fra IRIS Group og HBS Economics på vegne af Danske Gymnasier og Ingeniørforeningen IDA antyder, at dette tal vil stige til omkring 22.000 inden seks år.

32% af virksomhederne rapporterer, at de har været nødt til helt at opgive at besætte it-stillinger, da der ikke var nogen ansøgere. Dette gap i medarbejderstaben påvirker direkte profitabiliteten og fremtidig vækst.

Over en tredjedel af virksomhederne har måttet afvise opgaver og ordrer, mens 40% har udskudt videreudvikling og innovation, fordi de rette kompetencer ikke var tilgængelige.

Forhøjede omkostninger og kapitalmangel udfordrer også sektoren

Kompetencemangel er ikke den eneste vækstbarriere for it-sektoren. Forhøjede driftsomkostninger og en manglende kapitaltilførsel udgør ligeledes signifikante udfordringer for danske it-virksomheder.

Næsten en tredjedel angiver, at omkostningerne hindrer væksten, mens hver fjerde påpeger kapitalmangel som en barriere for it-branchen.

Mens de stigende omkostninger har været stabile siden 2023, er kapitalmanglen blevet mere fremtrædende i 2024. Sidste år rapporterede 19,9% af virksomhederne kapitalmangel som en vækstbarriere, et tal der er steget til 23,8% i år.

I 2022 så man allerede et fald i investeringerne i danske tech-virksomheder, hvor fintech-investeringerne dykkede fra 9,5 mia. kr. til 3,1 mia. kr. på et år. Dette fald synes ikke at have stoppet i 2024, hvilket vækker bekymring i IT-Branchen.

“Vores sektor er fyldt med små innovative firmaer, der i deres tidlige år har akut behov for kapital til vækst. Vi risikerer at underminere hele økosystemet omkring vores iværksættere og dermed vores fremtidige vækstmuligheder, hvis ikke vi får rettet op på investeringstendensen,”

siger Natasha Friis Saxberg.

Potentiel nedgang før næste vækstperiode

Generelt mærker IT-Branchen en opbremsning i væksttempoet i dansk økonomi, hvilket også påvirker it-leverandørerne.

Efter år med konstant vækst så it-branchen i 2023 for første gang en afmatning i vækstraterne. Mens omsætningsvæksten lå på henholdsvis 13,7% og 7,5% i 2021 og 2022, faldt den til kun 2,6% i 2023.

“Selvom der stadig er efterspørgsel og en mangel på færdigheder, ser vi en tendens til, at virksomhederne holder igen med store ansættelser og langsigtede udviklingsprojekter. Dette kan indikere, at man forventer, at den nuværende økonomiske afmatning vil fortsætte ind i 2024,” forklarer Natasha Friis Saxberg.

Vækstpausen forventes dog at være kortvarig, da mange virksomheder planlægger store investeringer i kunstig intelligens, cybersikkerhed, og ny teknologi til brug i den grønne omstilling.

Dansk Industri forudser, at erhvervslivet vil investere ca. 9 mia. kr. mere i it i 2024 end året før, mens PwC rapporterer, at syv ud af ti danske virksomheder vil hæve deres cybersikkerhedsbudgetter. For halvdelen af disse virksomheder indebærer det en investeringsvækst på over ti procent.

Rekrutteringsfirma har satset på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

I en undersøgelse lavet af Talent Finder A/S, der driver Rekrutteringsfirmaet.dk, genkender man problemerne. Vi har fået mange nye IT virksomheder hos os som kunder, men i stedet for at lede i Danmark, hvilket er stort set umuligt, trækker vi de nye medarbejdere fra Norden, Tyskland, England, Indien og Filippinerne.

“Talent Finder A/S er ekspert i udenlandsk arbejdskraft. Det er specielt IT og Life-Science GMP medarbejdere og ledere som vores kunder ønsker. Derfor er vores kunder tilfredse, fordi vi ofte lander disse kandidater til minimumslønnen, og så satser vi i stedet på intensiv danskundervisning parallelt med jobbet. Selvfølgelig er der ofte problemer med VISA og opholdstilladelser m.v. men det tager vi os af, så virksomhederne ikke længere behøver denne funktion.”

Det siger Jesper Christiansen, nyudnævnt sektionschef for IT hos www.rekrutteringsfirmaet.dk

Vi har endda folk der kommer til jobsamtaler selvom de bor i et andet land, og det er ofte den specialiseret viden der efterspørges f.eks. cloud, fullstack udviklere, AI kompetencer indenfor kunstig intelligens og så er der stadig stor efterspørgsel på programmører og webudviklere. Det kan måske lyde mærkeligt, men mange efterspørger webdesignere til wordpress, databaser og integration med andre handelsplatforme, slutter Jesper Christiansen.

IT Branchen vil nok derfor fortsat være flagskibet i Danmark der sammen med Life Science branchen udgør rygraden i dansk økonomi.

Kilde: IT-Branchen, Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer: IT-Branchen, AORS.DK
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top