Danmarks konkurrenceevne er blevet forringet og går dermed 2 pladser ned

Stærkere konkurrenceevne opnås ved lavere erhvervsskatter og et attraktivt og tilgængelighed til udenlandsk arbejdskraft

Man snakker meget om at støtte iværksættere og export virksomheder, men praksis er i realiteten mere bøvlet, selvom det f.eks. er mere problematisk i både Irland og Holland. Mangel på arbejdskraft er imidlertid det vigtigste og har kostet Danmark 175 milliarder kroner.

Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer viser nemlig, at Danmark nu dumper Danmark to pladser ned. Det kalder på handling, lyder det fra erhvervsorganisationen.

Hvis Danmark skal blive verdens bedste land at drive virksomhed i, så kræver det, at vores konkurrenceevne er i top. Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer, der måler på erhvervslivets rammevilkår og konkurrenceevne i et internationalt perspektiv, viser, at det siden sidste år er gået den gale vej, når det gælder erhvervslivets rammevilkår og Danmarks konkurrenceevne. Danmark ligger nu nummer 8, mens Schweiz i lighed med sidste år har den gule førertrøje på. Ud over Schweiz er det Korea, USA, Japan, Irland, Holland og Finland, der klarer sig bedre end Danmark.

”Dykker vi ned i tallene, så ser vi fremskridt, når det for eksempel gælder at tiltrække højtuddannet arbejdskraft, kvaliteten på erhvervsuddannelserne og væksten i betalingsbalancen over de seneste ti år. Omvendt klarer vi os dårligere på områder som digitale offentlige tjenester, den samlede skattebyrde og at universiteterne uddanner de rette kompetencer. Samlet set peger pilen dog ned. Det viser, at der ikke er nogle laurbær at hvile på. Vi er nødt til at handle og forbedre rammevilkårene over en bred kam, hvis vi skal klare os bedre i den internationale konkurrence, og hvis vi skal leve op til vores ambition og mål i Dansk Erhverv om at blive verdens bedste land at drive virksomhed i,” 

siger Morten Langager, direktør i Dansk Erhverv.

Arbejdskraften halter
Et konkret rammevilkår, hvor Danmark klarer sig langt under det niveau, som vi burde, er ”lethed ved at ansætte udenlandsk arbejdskraft”. Her ligger Danmark på en beskeden 26. plads. Når det gælder ”langsigtet vækst i arbejdsstyrken”, så indtager vi en uimponerende 13. plads.

”Gennem lang tid har både det private erhvervsliv og den offentlige sektor lidt under stor mangel på arbejdskraft. Virksomhederne angiver, at manglende hænder er årsagen til, at cirka 80.000 stillinger er endt med ikke at blive besat alene det sidste halve år. Dansk Erhvervs tal viser, at virksomhederne på et år er gået glip af 176 milliarder kroner i tabt omsætning som følge af mangel på arbejdskraft. Der er altså al mulig grund til at se på reformer og forskellige tiltag, der kan sikre, at vi har den arbejdskraft, som vi har brug for på både den korte og på lange bane,”

siger Morten Langager, direktør i Dansk Erhverv.

Ambitionerne skal være høje

Konkurrenceevnebarometret viser, at Danmark har særligt ondt i skattebyrden. Her er Danmark gået tilbage og indtager i år den dårligste placering, når vi sammenligner vores skattetryk og den samlede skattebyrde med alle 35 OECD-lande. Ikke overraskende klarer Konkurrenceevnebarometrets guldmedaljevinder, Schweiz, sig godt på skatteområdet.


”Det er oplagt, at når vi i Danmark har valgt en samfundsmodel, der indebærer et forholdsvist højt skattetryk, at så kommer vi ikke til at konkurrere med Schweiz på skatten. Men det betyder ikke, at vi skal ligge helt i bund på området. Nogle vil måske også sige, at det da samlet set er helt fint at ligge nummer otte. At det er en flot placering. Sådan bør man ikke se på det. For det er vigtigt, om formkurven peger op. Og lige nu peger den desværre ned. Ambitionerne skal være høje. Er de ikke det, så går Danmark glip af vækst, indtægter og arbejdspladser, og på sigt er det ikke sikkert, at vi kan opretholde det velfærdssamfund, som vi har i dag. Og målet må i øvrigt aldrig blive status quo, for så rykker konkurrenterne fra os. Derfor må målet altid være at gøre tingene endnu bedre,” siger Morten Langager.

Scroll to Top