Markedsføringsloven

Forbud mod at spørge til ansøgers alder jf. opdatering i dag af Forskelsbehandlingsloven

Det er nu ulovligt at spørge til en kandidats alder. Det er vedtaget den 22. marts 2022 i Folketinget vedr. en ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. I daglig tale kalder vi denne for Forskelsbehandlingsloven. Forskelsbehandling, favorisering og diskriminering er forbudt i Danmark og de fleste sammenlignelige lande. Hele ændringsforslaget er i sin helhed herunder: LOV nr 372 af 28/03/2022 (Beskæftigelsesministeriet) Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: § 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., jf. …

Forbud mod at spørge til ansøgers alder jf. opdatering i dag af Forskelsbehandlingsloven Se mere…

Dansk producent af beskyttelsesglas vinder strid i retten: ”Panserglas” er et beskyttet varemærke selvom de alene ejer PanzerGlas(R)

”Panserglas” er et beskyttet varemærke og ikke en betegnelse for et beskyttelsesglas til smartphones. Hinnerup-virksomheden PanzerGlass A/S fik i dag medhold i Sø- og Handelsretten, der nu har afsagt dom i en sag om uretmæssig brug af ordet ”panserglas”. Kendelsen afgører hvor tær man må komme på et andet varemærke, hvadenten det er et ordmærke, eller et figurmærke. Det er PanzerGlass A/S og virksomhederne TechAmmo Aps og Selek Danmark Aps uenige om. PanzerGlass A/S anlagde i 2020 sag mod de to virksomheder for at forbyde dem at bruge ”panserglas” i forbindelse med salg og markedsføring af beskyttelsescovers og beskyttelsesfilm til laptops, mobiltelefoner, smartphones, internettelefoner og tablets. Dommen fra Sø- og Handelsretten forbyder andre virksomheder i at anvende Panserglas som produktnavn og dermed …

Dansk producent af beskyttelsesglas vinder strid i retten: ”Panserglas” er et beskyttet varemærke selvom de alene ejer PanzerGlas(R) Se mere…

“Tag din ven og vind” er ulovligt på Facebook siger Forbrugerombudsmanden der har politianmeldt en cafe i Vejle

Det er ulovligt at stille krav om, at brugere skal tagge deres venner for at deltage i konkurrencer på sociale medier. En cafe fra Vejle er blevet politianmeldt. Det er ulovligt at stille krav om tagging af venner for at kunne deltage i konkurrencer på sociale medier, har Forbrugerombudsmanden fundet. Dette har betydning for tusindvis af virksomheder. Men det er tilladt for offshore selskaber i lande hvor dette lovgrundlag ikke er tilstede. Derfor vil vi se at mange vil omgå forbudet ved at lave tagging fra disse lande. En anden gevinst er så, at disse selskaber ikke kan politianmeldes eller gives bøder. Mange lande har lignende lovgivninger men der findes omkring 70 lande, hvor et sådant forbud ikke gælder. Lovgrundlag for markedsføringsloven …

“Tag din ven og vind” er ulovligt på Facebook siger Forbrugerombudsmanden der har politianmeldt en cafe i Vejle Se mere…

Overholder du Markedsføringsloven der trådte i kraft den 17/01/2020?

Det nye lovforslag der vedrører markedsføringsloven er trådt i kraft. Det kan i sidste ende blive en dyr fornøjelse at overtræde loven og der er mange eksempler på dette. Generelt set skal man fra nu af indhente samtykke. Ændringer betyder at der skal foretages Ændringer af websteder Ændringer i salgs- og leveringsbetingelser Ændringer i samtykke, således at der informeres om sletning af data, ændring af data og tilbagekald af samtykke, så det er det samme som nugældende GDPR regler En vurdering af om din virksomhed udøver en adfærd der kan karakteriseres som usagligt sammenlignende, nedladende eller gør andre til grin – dette kaldes aggressiv markedsføring eller aggressiv handelspraksis Er tilmelde og bestillingssystemer udformet i et enkelt sprog og er det nemt forståeligt? …

Overholder du Markedsføringsloven der trådte i kraft den 17/01/2020? Se mere…

Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017

Resumé: Med lovforslaget indføres en forenklet markedsføringslov, som har til formål at understøtte gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation og at understøtte velfungerende markeder og effektiv konkurrence. Lovforslaget er baseret på Markedsføringsudvalgets forslag til en ny markedsføringslov. Loven skal træde i kraft den 1. juli 2017. Sagsgang: Lovforslag/revidering er fremsat 12-10-2016 Dernæst 1. behandlet / henvist til udvalg 08-11-2016 Hvorefter Betænkning afgivet 30-03-2017 Dernæst 2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-04-2017 Dertil stillede Ændringsforslag til 3. behandling 24-04-2017 og dernæst 3. behandlet, vedtaget 25-04-2017 Ministerområde: Erhvervs- og Vækstministeriet Den nyreviderede Markedsføringslov alle skal overholde fra 01.07.2017 Folketinget har i dag med et meget bredt flertal (Regeringen (VLAK) og S, DF, RV og SF) vedtaget en ny markedsføringslov. …

Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017 Se mere…