TOPLØN

Hvem tjener mest I DANMARK

Forskningschef fremhæver detaljeret lønoversigt: Jobbene der sikrer dig en høj indkomst

En gennemgang af den gennemsnitlige indkomst for en række job viser, hvilke karriereveje der fører til høje lønninger, med månedslønninger strækkende sig fra 28.000 til over 92.000 kroner. Blandt disse, to prestigefyldte positioner står særligt ud.

Karsten Bo Larsen, forskningschef hos CEPOS, peger på et bemærkelsesværdigt aspekt ved den omfattende lønliste.

Mange anser valg af karriere som en hjertesag, hvor den potentielle løn ikke bør være afgørende. Men for dem, hvor økonomi spiller en rolle, eller som bare er nysgerrige på, hvad andre tjener, tilbyder CEPOS nu indsigt i gennemsnitsindkomsterne for en lang række job. Listen er baseret på den standardberegnete månedsfortjeneste for fuldtidsstillinger, som er opgjort af Danmarks Statistik.

Hovedmålet med denne liste er at bidrage med konkrete data til debatter om løn og arbejdsvilkår i forskellige job, forklarer Karsten Bo Larsen. Det er især tankevækkende, at listen afslører, at offentligt ansatte, som nyligt har modtaget betydelige lønstigninger fra regeringen, ikke nødvendigvis er blandt de lavest lønnede. Som eksempel nævner han, at sygeplejersker tjener i gennemsnit over en halv million kroner årligt, hvilket er over 60% mere end hvad en kasseassistent tjener.

Det er vigtigt at bemærke, at listen ikke tager hensyn til variationer i arbejdsvilkår eller forskelle i løn, der kan skyldes erfaring. Listen præsenterer kun gennemsnitslønninger for de nævnte jobtyper.

Månedsløn i kroner inkl. pension, udvalgte jobtyper, lønmodtagere uden ledelsesansvar, 2022

Job / UdannelseLøn
Pilot92.400
Dommer82.300
Advokat mv.71.700
Farmaceut69.500
Tandlæge66.400
Læge64.900
Ingeniør60.900
Softwareudvikler60.800
Revision og regnskabscontroller60.500
Kunderådgivning i den finansielle sektor59.900
Dyrlæge55.800
Underviser/forsker ved universiteter mv54.300
Gymnasielærer51.900
Journalist51.400
Togfører49.800
Psykolog49.400
Speditør48.200
Regnskabsmedarbejder47.500
Bibliotekar47.300
Direktionssekretær47.000
Jordemoder46.800
Mejerist46.700
Grundskolelærer46.100
VVS’er45.800
Sygeplejerske45.300
Underviser, erhvervsuddannelser44.800
Advokatsekretær44.600
Optiker44.000
Elektriker43.800
Mekaniker (landbrug og industri)43.400
Murer43.400
Politibetjent43.300
Smed42.000
Sekretær/kontorarbejde41.600
Brandmand41.200
Socialrådgiver41.200
Tømrer41.100
Fysioterapeut mv.40.400
Maskinoperatør40.400
Automekaniker40.100
Specialpædagog39.900
Fængselsbetjent38.700
Pædagog38.600
Renovationsarbejder38.500
Lægesekretær38.000
Ejendomsinspektør37.800
Tandplejer mv.37.800
Frisør36.800
Maler36.300
Lastbilchauffør36.300
Kundeservicemedarbejder36.000
Sikkerhedsvagt35.900
Buschauffør35.100
Gartner34.500
Postbud mv.34.400
Lagerekspedition33.600
Bager33.300
Kok32.700
Slagter-medarbejder mv.32.100
Rengøring30.800
Fastfood-medarbejder30.400
Salgsmedarbejder i butik30.200
Tjener28.300
Køkkenmedhjælper28.000
Kasseassistent27.700

Opgørelsen viser den standardberegnede månedsfortjeneste for en fuldtidsstilling. Heri indgår basisløn, pension, personalegoder, genetillæg og uregelmæssige betalinger (for eksempel bonus).  Overarbejdsbetaling indgår ikke. Opgørelsen medregner lønmodtagere uden ledelsesansvar. Både time- og fastlønnede er medtaget. Opgørelsen skelner ikke mellem offentligt ansatte og privatansatte. 

TOP løn i Danmark

En liste over lønninger kan være et værdifuldt redskab for både individer og organisationer, idet den kan anvendes til en række formål:

For individet

  • Karriereplanlægning: Hjælper med at vurdere forskellige karriereveje baseret på forventet indkomst, hvilket kan være afgørende for beslutningsprocessen, især for studerende og personer ved karriereskift.
  • Forhandlinger om løn: Tilvejebringer benchmarking-data, som kan anvendes under lønforhandlinger for at sikre en retfærdig løn baseret på branchestandarder.
  • Personlig finansiel planlægning: Giver indsigt i forventede indtægter, som kan bruges til budgetlægning og finansielle målsætninger.
  • Markedsundersøgelse: Hjælper med at forstå lønniveauer inden for forskellige sektorer og geografiske områder, hvilket kan informere om jobskifte eller relocation-overvejelser.

For virksomheder og organisationer

  • Fastlæggelse af lønniveauer: Assisterer i udviklingen af konkurrencedygtige lønstrukturer, som kan tiltrække og fastholde talent.
  • Benchmarking: Muliggør sammenligning af organisationens lønniveauer med markedsgennemsnittet for at identificere eventuelle afvigelser.
  • Strategisk planlægning: Informerer om budgettering og finansiel planlægning, især i forhold til personaleomkostninger.
  • Indsigt i arbejdsmarkedet: Giver et overblik over løntrends og kan indikere ændringer i udbud og efterspørgsel efter bestemte kompetencer.

For samfundet og politiske beslutningstagere

  • Økonomisk analyse: Bidrager til forståelse af indkomstfordeling og økonomisk ulighed inden for forskellige regioner og sektorer.
  • Politikudvikling: Understøtter udformning af politikker relateret til arbejdsmarkedet, lønregulering og social beskyttelse.

Samlet set kan en lønliste tjene som en central informationskilde, der understøtter en bred vifte af beslutningsprocesser på individuelt niveau, inden for organisationer og i bredere samfundsmæssige og økonomiske sammenhænge.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer: Cepos, Danmarks Statistik & Advokat og Revisorsamvirket
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top