USA virksomheder tager Databeskyttelses Forordningen mere seriøst end danske virksomheder

EU’s Databeskyttelsesforordningen er en topprioritet for 92% af de amerikanske organisationer i 2017, ifølge seneste PWC undersøgelse på området.

I denne undersøgelse der blev publiceret for nylig, er næsten alle de adspurgte med en topprioritet på deres data-privacy og sikkerhedsaspekter i 2017 – og over halvdelen af ​​de adspurgte siger, at det er ”den” højeste prioritet og 38% siger, at det er ”blandt” top prioriteterne.

PwC USA har undersøgt hvordan det amerikanske privacy beredskab, forandringsvillighed til EU normer og hvorfor amerikanske virksomheder er villige til at bruge $ 1 million eller mere på, at opfylde denne EU lov, som jo vedrører de fleste amerikanske virksomheder, hvis de vil sælge til EU markedet.

”Ingen lovgivning er rivaler i den potentielle globale effekt af EU’s generelle forordning om databeskyttelse (Databeskyttelsesforordningen), og de skal være klar i april 2018”, siger Jay Cline, PwC, privatlivs ekspert, og hun  fortsætter ”den nye lov vil indvarsle mangeartede privatlivskrav, som vil kræve en fornyet fokus på databeskyttelse for amerikanske selskaber, der tilbyder varer og tjenesteydelser at EU-borgere.”

I rapporten opridser hun nogle klare aspekter for lovgivningen for amerikanske virksomheder og for den sags skyld uden for USA også.

Ifølge rapporten fremgår det tillige, at 77% af USA virksomhederne har planer om at afsætte $ 1 million eller mere på EU Databeskyttelsesforordningen.

  • 68% siger, at de vil investere mellem $ 1 og $ 10 millioner
  • 9% forventer at forbruge mere end $ 10 millioner på kravene i GDPR.
  • Undersøgelsen og ovenstående virksomheder konkluderer at der skal bruges mange penge på både nyt hardware, software, konsulenter (DATA OFFICERS) og jurister.

Hvorfor det er vigtigt for USA’s førende virksomheder er, at omsætningen i EU udgør for de ca. 452 millioner som bor i EU ret mange penge.

Mange USA virksomheder ser hele EU som det territoriale EU hvorimod de 28 medlemsstaters befolkning kun udgør

Mens vi venter på nyt fra TRUMP regeringen har vi udeladt nugældende USA regler og artikler op grund af tilsvarende mangler på disse for EU virksomheder.


Kort & godt om datasikkerhed, hacking og personoplysninger i persondataforordningen

Fra Maj 2018 skal alle danske virksomheder leve op til nye regler om brugen af persondata, der netop er vedtaget i EU.

Reglerne betyder f.eks.,

  • at virksomhederne skal dokumentere alt, hvad de bruger personoplysninger til, og
  • det skal oplyses til datatilsynet, hvis der har været hacking og persondata menes tabt eller stjålet.

EU’s PersonDataForordning fylder 261 sider og 99 artikler og kommende vejledning hertil forventes fra Justitsministeriet at fylde mellem 800 og 1.000 sider

Det er ikke nemt fordi det er nogle ekstremt omfattende krav, der allerede nu efter vedtagelsen i 2016 bliver stillet til virksomhederne. EU’s PersonDataForordning er pt. på 261 sider og indeholder 99 artikler.

Store bøder både til staten, virksomhederne, foreninger og privatpersoner

Er du ikke med allerede nu, forventes det at du vil modtage rigtig store bøder, so ellers ikke er set i tilsvarende lovgivninger.

Hvis du ikke har styr på ovenstående anbefaler vi at du kontakter en konsulent der kan hjælpe dig med det.

Sikkerhed og privatlivsbeskyttelse er det nye mantra – det er tiltrængt for danske virksomheder

Et af de helt store krav der kan betyde ret store omkostninger på hardware, software, konsulent og jurist siden er nu at IT systemerne skal enten ændres eller designes således at SIKKERHED er en væsentlig del af dit IT System. Sikkerhed skal med andre ord være INDBYGGET.

Tillige skal der samtidigt oprettes procedurer for indrapportering OG dokumentation, hvis der sker brud på denne nye lov. Hvis du ikke er klar med ovenstående så koster det på bundlinjen.

Vi forventer at bødekravet på 4% af omsætningen eller 20 millioner EURO forfølges allerede fra Maj 2018.

Tillige skal der i mange tilfælde for virksomhederne, bankerne og staten være udpeget en databeskyttelsesansvarlig.

Man kan sige at nogle af kravene, er naturlige og er givet af sig selv. Det er sund fornuft at sikre sin virksomhed mod hackere. Men der er et alt for stort administrativt ansvar at lægge over på virksomhederne som skønnes at koster de danske virksomheder 7.5 milliarder at udføre.


Kontakt os på +45 32177777 hvis du ønsker at vi skal leverer konsulenter, jurister og vil have implementeret Databeskyttelsesforordningen som er en lov vedtaget i 2016 og ALLE skal følge fra 2018.


 

Scroll to Top