750 MILLIONER BETALER danske skatteydere FOR KOMMISIONER

Kommissioner spiller en vigtig rolle i det danske demokrati, idet de udfører uafhængige undersøgelser af forskellige sager og begivenheder for at afklare vigtige spørgsmål. Når der opstår tvivl eller kontroverser i samfundet, kan en kommission nedsættes for at komme til bunds i sagen. Men disse undersøgelser koster penge. Mange penge.

FE-sagens nyeste vendinger har ført til, at FE-kommissionens mandat udvides, hvilket forventes at medføre yderligere omkostninger. Med denne udvidelse vil FE-kommissionen føje sig til listen over tidligere danske kommissioner, som har haft til opgave at undersøge en række vigtige sager gennem tiden.

Historisk overblik over kommissionernes omkostninger

For at give et klart billede af omkostningerne forbundet med disse kommissioner, præsenteres her en oversigt over de 13 kommissioner, der hidtil er blevet nedsat i Danmark, samt deres samlede omkostninger:

Kommissionens navn og årOmkostningFormål
PET-kommission, 199977,5 mio. kr.Undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed fra 1945-1989 i forhold til politiske partier og bevægelser.
Farumsagen, 200362 mio. kr.Undersøgelse af overforbrug i Farum Kommune under Peter Brixtofte.
Dan Lynge-sagen, 200311 mio. kr.Undersøgelse af politiets samarbejde med meddeleren Dan Lynge i rockernes inderste kreds.
Skattefradragssagen, 200420 mio. kr.Undersøgelse af hændelsesforløbet vedr. et lovforslag, der gav TDC milliarder i skattefradrag.
Blekingegade-sagen, 201020 mio. kr.Undersøgelse af politiets håndtering af efterforskningen mod Blekingegadebanden.
Statsløsesagen, 201142 mio. kr.Undersøgelse af fejlbehandling af statsløse født i Danmark.
Skattesagen, 201228,5 mio. kr.Undersøgelse af involvering i skattesagen om Skattevindel vedr. Stephen Kinnock.
Iraksagen, 2012 (nedlagt 2015)18,5 mio. kr.Baggrund for dansk deltagelse i Irak-krigen.
Tibetkommission, 201581 mio. kr.Undersøgelse af politiets placering af gruppevogne under kinesisk statsbesøg.
Kommissionen om Skat, 2017308 mio. kr.Undersøgelse af Skats forvaltning af inddrivelsesområdet.
Instrukssagen, 201935 mio. kr.Ulovlig adskillelse af asylpar under Inger Støjberg.
Minksagen, 202140 mio. kr.Undersøgelse af ordrer om minkaflivninger under corona pandemien.
Kommissionen om Forsvarets Efterretningstjeneste, 202050 mio. kr.Dette er alene et skøn. Undersøgelse af FE-sagen vedr. afsløring af statshemmeligheder. Sagen blev for alle tiltalte nedlagt.

Selvom disse kommissioner kan synes dyre, spiller de en kritisk rolle i opretholdelsen af gennemsigtighed og retfærdighed i et demokratisk samfund.

Omvendt kan en ren politisk motiveret opossition i Folketinget kræve undersøgelser, der alene tjener til at undersøge noget irelevant eller fordi kravet herop alene kan genere et siddende MF eller regering i pressen. Det er vigtigt, at samfundet investerer i at undersøge sager af offentlig interesse for at sikre, at retfærdighed opretholdes, og at offentligheden er informeret.

Dog er det helt urimeligt at mange kommisioner har helt urimelige udgifter til f.eks. husleje, advokater og revisorer, eksterne rådgivere m.v.

  • Kilde: Justitsministeriet, Jyllands-Posten, DR, BT, Politikken
    Fotokredit:
Scroll to Top