European Lawyers Day: 31.000 EU ADVOKATER STØTTER UKRAINE

AdvokatsamfundETs Støtte til Ukraine og Sanktioner Mod Rusland

Advokatsamfundet i Danmark samt dets nordiske og baltiske søsterorganisationer har for nylig offentliggjort en fælleserklæring, hvori de udtrykker “ubetinget støtte” til Ukraine. De støtter også EU’s sanktioner rettet mod Rusland, der nu også inkluderer begrænsninger på juridisk rådgivning. Dette er en væsentlig udvikling i den politiske og juridiske respons på situationen i Ukraine og de anspændte forhold med Rusland.

Fælleserklæringens Omfang og Repræsentation

Formand for Advokatsamfundet i Danmark, Martin Lavesen, og hans kollegaer fra Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige, er medunderskrivere på denne erklæring. I alt repræsenterer disse advokatsamfund over 31.000 advokater fra forskellige lande.

Erklæringens Hovedbudskaber

Erklæringen lægger vægt på solidaritet, især i lyset af den menneskelige lidelse, der opstår som følge af den aktuelle invasion. Advokatsamfundene ser det som deres pligt at “opretholde international fred og sikkerhed”. De giver også deres fulde støtte til EU-sanktioner mod Rusland, som nu også omfatter juridisk rådgivning til personer, der er omfattet af sanktionerne. Formændene anser dette som det rigtige skridt i den aktuelle situation.

Advokaternes Rolle i Lyset af Sanktionerne

I erklæringen pointeres det, at advokater er villige til at yde juridisk forsvar i straffesager. Men der er behov for at differentiere denne rolle fra den rådgivende funktion i sager, der ikke involverer retstvister. De mener, at det er vigtigt at stå sammen med resten af Europa i at udføre det pres, som sanktionerne lægger på den russiske stat.

Konklusion: Rådgivende Perspektiv

Denne fælleserklæring repræsenterer et markant skridt fra advokatsamfundene i Norden og Baltikum i at tage en stærk, kollektiv holdning til en igangværende international krise. Det ikke alene viser solidaritet med Ukraine men fastlægger også de etiske grænser for juridisk praksis i lyset af politiske sanktioner. Som rådgiver ville jeg sige, at dette er et eksempel på, hvordan professionelle organisationer kan og bør reagere ansvarligt i komplicerede geopolitiske situationer.

HVOR MANGE ADVOKATER ER DER I DANMARK OG EU?

For at give et mere fuldstændigt overblik, vil jeg beregne antallet af advokater pr. 1000 indbyggere for de EU-lande, vi tidligere diskuterede, baseret på estimerede befolkningstal, det er som bilag til beskeden om at samtlige advokater i EU, nu ikke må ha Rusland som kunder.

Tabel: Advokattæthed i EU-lande

LandBefolkning (estimeret)Antal AdvokaterAdvokater pr. 1000 indbyggere
Italien60 millioner250,0004.2
Spanien46 millioner150,0003.3
Tyskland83 millioner165,0002.0
Frankrig67 millioner70,0001.0
Polen38 millioner33,0000.9
Portugal10 millioner31,0003.1
Rumænien19 millioner27,0001.4
Ungarn9.8 millioner20,0002.0
Holland17 millioner17,5001.0
Grækenland10.4 millioner16,0001.5
Tjekkiet10.7 millioner13,0001.2
Irland4.9 millioner10,0002.0
Belgien11.5 millioner10,5000.9
Bulgarien7 millioner7,5001.1
Østrig8.9 millioner6,0000.7
Danmark5.8 millioner6,0001.0
Sverige10.3 millioner5,9000.6
Litauen2.8 millioner5,0001.8
Kroatien4 millioner4,5001.1
Slovakiet5.5 millioner3,0000.5
Finland5.5 millioner2,4000.4
Cypern1.2 millioner2,6002.2
Luxembourg0.6 millioner2,3003.8
Slovenien2.1 millioner2,0001.0
Letland1.9 millioner1,5000.8
Estland1.3 millioner1,2000.9
Malta0.5 millioner7001.4

Listen giver et fascinerende indblik i forholdet mellem landenes befolkning og antallet af advokater. Lande som Luxembourg, Italien og Spanien viser en høj tæthed af advokater pr. 1000 indbyggere, hvilket kan indikere en stærk juridisk kultur eller en høj efterspørgsel efter juridiske tjenester. Igen bør disse tal tages med forbehold, da det specifikke juridiske miljø og behovene i hvert land kan variere betydeligt.

  • Kilde: Fælleserklæring fra advokatsamfundene i Norden og de baltiske lande og for ekstra information om hvor mange advokater der findes i hvert land er Statista klen.
  • Fotokredit: stock.adobe.com
Scroll to Top