Danske EU-udbud gøres frit tilgængelig via Udbudsdatabasen

Siden 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opbygget en database med detaljeret information om danske EU-udbud. Styrelsen giver nu fri adgang til databasen, så andre interesserede kan få gavn af den.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller, siger:

Vores database bygger først og fremmest på oplysninger om EU-udbud i TED-databasen. De oplysninger har vi i styrelsen struktureret og kvalitetssikret, så både vi og andre frem over har mulighed for at lave analyser på udbudsområdet, som står på et solidt, fagligt grundlag.

Virksomheder kan ved at se på tidligere udbud blive i stand til bedre at vurdere, hvordan markedet ser ud, og hvilke udbud der er interessante at byde på. Det kan være med til at styrke konkurrencen og skabe mere værdi og kvalitet for pengene.Virksomheder kan ved at se på tidligere udbud blive i stand til bedre at vurdere, hvordan markedet ser ud, og hvilke udbud der er interessante at byde på.

Det kan være med til at styrke konkurrencen og skabe mere værdi og kvalitet for pengene. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver fri adgang til sin database med detaljeret information om danske EU-udbud. Det vil sige danske opgaver, som er sendt i udbud i EU. Databasen indeholder oplysninger fra august 2017 til og med 2020, som alle er kvalitetssikret i styrelsen.

For ordregivere kan databasen komme til gavn, da de kan bruge data til at blive klogere på aktørerne i markedet og finde inspiration fra andre offentlige myndigheder, som har gennemført lignende udbud.

Styrelsens database er baseret på formelle udbudsdokumenter fra offentlige ordregivere, som ordregiverne er forpligtet til at offentliggøre i udbudsprocessen på EU-Kommissionens platform Tenders Electronic Daily (TED). Det drejer sig særligt om udbudsbekendtgørelser og bekendtgørelser om kontraktindgåelse.

Databasen er opbygget ved at gennemgå de offentliggjorte udbudsbekendtgørelser og bekendtgørelser om indgåede kontrakter med en kombination af en programmeret søgemaskine og manuel gennemgang. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kvalitetssikret de offentliggjorte data ved blandt andet at rette åbenlyse fejl og kontakte ordregivere ved tvivlsspørgsmål.

Datasættet over EU-udbud opdateres som udgangspunkt én gang årligt med nye og kvalitetssikrede data.

Databasen kan ses her: ted.europa.eu/TED/main/HomePage. Den kræver at man registrerer sig.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Fotokredit: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,

Scroll to Top