Risikovurdering af foreninger efter hvidvaskloven

Der er nu kommet en ny vejledning som man kan gennemse her nederst. Vejledningen har til hensigt at vejlede både direktioner og bestyrelser samt suppleanter i en forening.

Mang vil måske mene at der kan være ringe risiko ved foreninger, men det er det mindst regulerede og kontrollerede område hvorfor risiko for hvid vask, sortvask eller terrorstøtte kan finde sted der. Derfor har Finanstilsynet offentliggjort en ny vejledning vedrørende vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.  

Har din virksomhed foreninger som kunder?  

Så er denne vejledning værd at læse!  

For at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme er det et grundlæggende princip i hvidvasklovgivningen, at en virksomhed skal kende sine kunder. Dette gælder også, når kunden er en forening. Når du som virksomhed får en ny kunde, skal du vurdere hvilken risiko, denne kunde har. Risikovurderingen danner grundlag for, hvilke kundekendskabsprocedurer der skal gennemføres, og hvordan du skal overvåge kundeforholdet. 

Finanstilsynet har udstedt en ny vejledning, som skal gøre det nemmere for både foreninger og virksomheder, når de skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. 

Den nye vejledning supplerer Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven med specifik vejledning om, hvordan virksomheder omfattet af hvidvaskloven kan risikovurdere foreninger i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer. Vejledningen er relevant for alle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og som har foreninger som kunder.  

Vejledningen indeholder en række karakteristika, der skal hjælpe dig til nemmere at vurdere, hvilken risiko en given forening har. Vejledningen indeholder også en række konkrete eksempler på, hvilke kundekendskabsprocedurer du kan nøjes med at gennemføre, når en kunde har begrænset henholdsvis øget risiko.   

Link til vejledning:

Kilde: Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: Stocks.Adobe.com

Scroll to Top