Iværksætterskat og Aktieskat

Regnskabsfrist for årsregnskaber udskudt til 08.07.2022 efter problemer med NemID

Erhvervsstyrelsen har netop besluttet at udskyde fristen for selskaber med kalenderåret til den 08.07.2022. Dermed kan du stadig undgå bøder og forskellige repressalier ved at indgive regnskab forinden.

Udskydelsen skyldes at der i 3 døgn var problemer med NEMID.

I netop dise 3 døgn kunne flere hundrede tusinde danskere ikke tilgå skat.dk, borger.dk, e-Boks. Derudover mange andre sites som kræver NEMID til login.

På grund af problemerne har Erhvervsstyrelsen besluttet sig for at forlænge fristen for at indsende årsrapport for de virksomheder, der ellers skulle have gjort det inden 30. juni.

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C skal normalt indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Mange virksomheders regnskabsår følger kalenderåret, så deres frist er den 30. juni.

Grundet de driftsforstyrrelser, der lagde NemID og NemLog-in ned i sidste uge, har nogle virksomheder fået svært ved at overholde fristen. Erhvervsstyrelsen har ikke hjemmel til at udskyde 6-måneders fristen, men den proces, der går i gang, når en årsrapport ikke er indsendt rettidigt, vil først blive startet den 8. juli 2022. Det vil sige at der udsendes krævebreve og bøder m.v.

Påkravsbreve vil dog således blive sendt til virksomheder, der har frist for indsendelse af årsrapport den 30. juni, men endnu ikke har indsendt den 8. juli. Påkravsbrevet indeholder en frist på 8 hverdage. Hvis årsrapporten indberettes efter denne frist, vil ledelsen blive pålagt afgifter.

Påkravsbrevet indeholder desuden en frist på 4 uger. Hvis der ikke indberettes en årsrapport inden denne frist, oversendes virksomheden til tvangsopløsning hos skifteretten.

Ring 32177777 hvis du ønsker mere information eller f.eks. vil lave spaltninger eller fusioner af dit selskab.

Scroll to Top