SØIK afløses af NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) der bl.a. kan undersøge Politiet, skattesager og f.eks. Bankoprettelser og Offshore Selskaber

Hvad er NSK?

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) blev oprettet per 1. januar 2022 og skal styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske kriminalitet, organiserede kriminalitet og it-kriminalitet.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) nye leder bliver således af politidirektør Lasse Boje Nielsen (SE FOTO HERUNDER) og forestår efterforskning og strafforfølgning i egne sager, ligesom NSK understøtter politikredsenes arbejde, herunder med kriminaltekniske ydelser, der skal bidrage til effektiv efterforskning og strafforfølgning i hele politiet og anklagemyndigheden. Det med at Politiet skal undersøge sig selv, er måske ikke lige helt så uvildigt, som man kunne ønske sig, men det er første instans.

Hvad laver NSK?

NSK er organiseret som de øvrige politikredse med en politisøjle, en anklagersøjle og en stabssøjle.

Dertil er der det velkendte hvidvasksekretariat hvidvask.dk. Politisøjlen i NSK består af to efterforskningslinjer; Efterforskning VEST og Efterforskning ØST, samt en samlet Efterretning og Analyse og Kriminalteknik-linje. Du kan læse mere om de enkelte dele af NSK nedenfor.

I NSK er otte tidligere enheder samlet, der varetager specialiserede opgaver: SEV, SEØ, LCIK, GCØ, NKC, NC3 samt dele af NEC og SØIK.

Derudover er store dele af de opgaver, der tidligere blev løst i Rigspolitiets Politiområde, overført til NSK, herunder opgaver forankret i National Kriminalteknisk Center og National Cyber Crime Center (NC3). 

NSK har ca. 1.000 medarbejdere og er opbygget som en politikreds og de har til huse i Rigspolitiets hovedkvarter:

National enhed for Særlig Kriminalitet
Ejby Industrivej 125-135
2600 Glostrup

KILDE: Advokat og Revisor Samvirket her: https://metropolinternational.com/nsk/
Fotokredit: Politiet og NSK / fotograf ikke angivet.

Scroll to Top