Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017

Resumé: Med lovforslaget indføres en forenklet markedsføringslov, som har til formål at understøtte gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation og at understøtte velfungerende markeder og effektiv konkurrence. Lovforslaget er baseret på Markedsføringsudvalgets forslag til en ny markedsføringslov. Loven skal træde i kraft den 1. juli 2017. Sagsgang: Lovforslag/revidering er fremsat 12-10-2016 Dernæst 1. behandlet / henvist til udvalg 08-11-2016 Hvorefter Betænkning afgivet 30-03-2017 Dernæst 2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-04-2017 Dertil stillede Ændringsforslag til 3. behandling 24-04-2017 og dernæst 3. behandlet, vedtaget 25-04-2017 Ministerområde: Erhvervs- og Vækstministeriet Den nyreviderede Markedsføringslov alle skal overholde fra 01.07.2017 Folketinget har i dag med et meget bredt flertal (Regeringen (VLAK) og S, DF, RV og SF) vedtaget en ny markedsføringslov. …

Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017 Se mere…