Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

interbankgebyr

HVAD ER interbankgebyr forordningen?

Indenfor de mange danske, nordiske og EU regler Kan Advokat og Revisor Samvirket hjælpe med en samlet rådgivning for din e-handelsstrategi. Både i Danmark og på alle markeder. I flere sammenhænge er jura og regnskabsdokumentation samt f.eks. momsregler som triangulering et must at kende hvis du f.eks. driver dropshipping eller får produceret noget i et […]

Konkurrencerådet HAR AFGJORT AT 49 KRAFTVÆRKER HAR OVERTRÅDT KONKURRENCELOVEN OG DERMED FÅET KUNSTIGT HØJE PRISER

Konkurrencerådet har afgjort, at virksomheden Effekthandel, samt 46 kraftvarmeværker og 3 regulérkraftværker har overtrådt konkurrenceloven. Værkerne, der alle er placeret i Vestdanmark, har ulovligt koordineret priser og bud, når de deltog i auktioner om el-reserver til det statsejede Energinet. Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger: “Værkerne har indgået en aftale om at overlade deres prissætning

DEADLINE: 24 OKT. FOR Nye e-formularer til EU udbud

Europa-Kommissionen har indført nye e-formularer til bekendtgørelser og meddelelser til brug ved EU-udbud. De hidtidige standardformularer kan anvendes til og med den 24. oktober 2023. Det betyder, at du herefter skal offentliggøre bekendtgørelser og meddelelser i de nye e-formularer. Nye e-formularer Europa-Kommissionen har indført nye e-formularer til bekendtgørelser og meddelelser ved EU-udbud, som erstatter de

GREENWASHING: Kompensationen for CO2-udledningen ved kunders årlige elforbrug var helt utilstrækkelig

To elhandlere har markedsført elprodukter med, at CO2-udledningen ved kundernes elforbrug kompenseres gennem skovrejsningsprojekter. Projekternes klimaeffekt var dog utilstrækkelig og markedsføringen derfor vildledende. To elhandlere har markedsført deres elprodukter med to grønne blade i henhold til bladmærkningsordningen i Forbrugerombudsmandens grøn strøm-retningslinjer. Ifølge retningslinjerne er det bl.a. en betingelse for at markedsføre et elprodukt med to

NY kæde overtræder konkurrenceloven

Denne sag omhandler den frivillige butikskæde Ønskebørn. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nu afgjort sagen og konstateret, at de har har overtrådt konkurrenceloven ved at koordinere priser på baby- og børneprodukter blandt medlemmerne. Konkurrencerådet har afgjort sagen, som herefter fortsætter ved domstolene med henblik på, at Ønskebørn får en bøde. “Ønskebørn er en frivillig kæde, hvor

Kartel

Ny bøde for kartelsamarbejde

Virksomheden Nye Visioner v/Søren Dybdal har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven ved at indgå aftaler om priser og kundedeling. Konkurrencerådet har udstedt en bøde til virksomheden. Bøden er den femte, som omhandler kartelsamarbejde i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger: Konkurrenceloven gælder for alle virksomheder – også enkeltmandsvirksomheder. Uafhængige virksomheder

Scroll to Top