De 7 er flyttet ind I FAMILIEN DANMARK

Aktier overhaler obligationer i danskernes pensionsopsparing Forsikrings- og pensionssektoren, som forvalter hovedparten af danskernes pensionsopsparing, har i 2024 for første gang større investeringer i aktier end i obligationer. Opgjort til markedsværdi har sektoren aktier og obligationer for henholdsvis 2.207 mia. kr. og 2.183 mia. kr. ved udgangen af april. For blot 4-5 år siden var […]

Danske aktier ejes i stigende grad af udlandet mens børsintroduktioner sker andre steder

Udenlandske investorers voksende ejerskab i danske C25-aktier Siden begyndelsen af 2020 har der været en markant stigning i andelen af danske C25-aktier, der ejes af udenlandske investorer. Fra januar 2020 til nu er deres samlede ejerandel vokset fra 58% til 68%. Dette fænomen kan primært tilskrives de udenlandske investorers værdistigninger på deres C25-beholdninger, som har

GENERATIV AI, EN GRUPPE SMILENDE ARBEJDERE

Nu forsvinder pengene FRA AKTIEMARKEDET

Det er et kendt fænomen at der kommer transaktioner med salg på aktiemarkedet i forbindelse med rentestigninger og især uventede rentestigninger. Problemet forårsager aktiefald og uro på aktiemarkederne. Renteforhøjelserne skabes af centralbankerne og den likviditet ud gør at milliarder fra finansmarkederne og økonomien generelt flyttes. I 2020 var centralbankerne med til at styrke inflationen, som

Scroll to Top