Forældelse Gæld

Omkring 20.000 gældssager KAN genoptageS grundet bankernes fejl

Bevidst eller af uvidenhed har banker lavet mange fejl i håndtering af forældelsesregler. I omkring 20.000 gældssager, herunder konkurser og dødsboer, har danske banker nemlig fejlinformeret domstolene med forkerte gældsoplysninger. Disse sager kan muligvis kræve en genoptagelse i byretterne, hvilket bekymrer Domstolsstyrelsen på grund af den potentielle arbejdsbyrde.

Baggrund og aktuelle sager

Ifølge en korrespondance mellem Finans Danmark og Domstolsstyrelsen, som Børsen har fået indsigt i, har danske banker sendt forkerte gældsoplysninger til alle byretter i Danmark. Dette kan medføre, at omkring 20.000 sager skal behandles på ny, da de kan være afgjort på fejlagtigt grundlag.

Bankerne er stadig i gang med at gennemgå sagerne, hvilket betyder, at tallet kan ændre sig. Finans Danmark har dog oplyst, at der formentlig vil være omkring 20.000 sager, der skal genoptages.

Domstolsstyrelsen har udtrykt bekymring over det øgede pres på byretterne, som allerede er belastet. Styrelsen frygter, at bankernes fejl vil kræve store ressourcer.

Tidligere tilfælde og konsekvenser

Finans Danmarks juridiske direktør, Kjeld Gosvig-Jensen, har understreget, at de 20.000 sager inkluderer de 16.000 sager fra Danske Bank, der kom frem for fire år siden. Dengang blev det afsløret, at Danske Bank i årevis havde opkrævet for meget gæld fra kunder i gældssager.

Efter denne afsløring pålagde Finanstilsynet de største banker at undersøge deres systemer. I 2021 konstaterede Danske Bank, at omkring 16.000 sager var fejlbehæftede. Banken kunne ikke oplyse, hvor store beløb der var involveret, men der var risiko for, at banken havde modtaget for mange penge fra konkursboerne til skade for andre kreditorer.

Finans Danmark har ikke ønsket at kommentere på, hvor store beløb de 20.000 sager omhandler, hvilke banker der er involveret, eller hvor mange banker der har gennemgået deres sager.

Dette skriver Børsen, baseret på aktindsigt i korrespondancen mellem Finans Danmark og Domstolsstyrelsen.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer:
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top