Hver bankdag sendes i gennemsnit 724 mia.kr. gennem den danske OVERVÅGEDE betalingsinfrastruktur, svarende til lidt over en fjerdedel af BNP.

Nationalbanken udgav i dag sin årlige rapport vedr. overvågning af betalinger og sikringen af den infrastruktur der skal sikre fortsat operation i tilfælde af sabotage, krig og andre forudsigelige hændelser. En af samfundets vigtigste opgaver er at have et altid tilgængeligt betalingssystem, som ikke kan påvirkes af russere eller andre og som i øvrigt ikke kan hackes eller aflæses af andre. Overvågning af betalinger, betalingsnet og infrastrukturpartnere i dette er derfor en af bankens standard opgaver. Se rapporten i sin helhed herunder.

Overvågning af den finansielle infrastruktur og af betalinger i 2022.

Rapporten præsenterer konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af den danske betalingsinfrastruktur i 2022.

De centrale betalings- og afviklingssystemer samt vigtigste betalingsløsninger efterlever i høj grad internationale standarder for sikkerhed og effektivitet.

Der arbejdes vedvarende på at modgå cybertruslen, men det er ikke muligt at sikre sig fuldt ud mod de mest sofistikerede angreb.

Det er derfor vigtigt, at der fortsat arbejdes med beredskabsplanlægning og evnen til at håndtere alvorlige cyberhændelser.

Se hele rapporten her:

Kilde: Nationalbanken
Fotokredit: Nationalbanken

Scroll to Top