NY BANKSKANDALE: EUROPÆISKE STORBANKER SIGTET FOR UDBREDT CUM-CUM SKATTEFINTE EFTER RANSAGNINGER AF POLITIET

DER ER TALE OM Storbankerne BNP Paribas, Société Générale, HSBC og Natixis DER er blevet ransaget i en fransk sag om skatteunddragelse. DISSE banker risikerer milliardsmæk for udbredt skatte­finte OG MULIG FÆNGSELSSTRAF.

Hvad er Cum-Cum handel?

“Cum-cum-handler” eller “cum-cum-transaktioner” er en type skatteundgåelse eller skatteunddragelse, hvor udenlandske investorer kan reducere eller eliminere deres skattepligt i forbindelse med aktiehandler i Tyskland. Cum-cum-transaktioner involverer normalt en udenlandsk investor, der køber tyske aktier kort før den dato, hvor udbyttet udbetales, og sælger aktierne kort tid efter den dato, hvor udbyttet udbetales. Dette kan give investor mulighed for at drage fordel af Tysklands skattelovgivning og undgå at betale den normale skat på udbyttet. I stedet for at betale skatten på udbyttet, kan investoren drage fordel af en særlig aftale mellem Tyskland og en række andre lande, der giver mulighed for at reducere skatten på udbyttet betydeligt eller helt undgå den. Cum-cum transaktioner har været meget omdiskuterede i Tyskland, da de betyder, at skatteindtægter går tabt for staten. I 2016 blev der indført nye regler, der skulle gøre det sværere for investorer at drage fordel af denne type skatteundgåelse. Cum-cum-transaktioner er blevet anset for at være skadelige for den tyske økonomi og som sådan er blevet mødt med modstand fra politikere og myndigheder. Et væsentligt spørgsmål var om det er skatteundgåelse eller skatteunddragelse, som er en ulovlig handling.

Tidligere i 2012-2016 har der været undersøgelser af blandt andre Nordea, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch og andre storbanker. Undersøgelserne har vist at man i årevis har tjent penge på Cum-Cum manøvrer. Formålet er alene at berige investorer og bankerne selv på bekostning af den f.eks. den danske statskasse.

Danske C25 låneaktier anvendt i stor stil

Med bankernes hjælp undgår investorer skat af udbyttet fra deres aktier i bl.a. Mærsk, Novo Nordisk, Danske Bank, Tryg og Carlsberg. Dette kan ske således: Man låner aktier ud til banker, som sender dem videre til investorer, der slipper billigere i skat omkring det tidspunkt, hvor udbyttet udbetales.

I Danmark blev dette i 2016 afsløret af bl.a. Børsen, DR og Berlingske. Dengang var det Nordea og SEB i Danmark der benyttede metoden til uretmæssigt at få refunderet udbytteskat i Schweiz. Nordea Danmark indrømmede senere at banken også havde foretaget denne type handler med franske aktier i 00’erne. Hvor langt tilbage og om hvorvidt det også gælder 90’erne fremgår ikke, men vi må formode at det har været en praksis der har været anvendt af storbanker i EU siden halvfemserne.

Dertil kommer at man allerede i 2006 kender til denne type svindel. Deutsche Bank stod bag selskab i Paris, der allerede i 2006 bad om at få refunderet over en halv milliard kroner fra den danske statskasse, som blev udbetalt. Det skriv DR oprindeligt og af deres artikel fremgår det endvidere at

Heraf fremgår det, at selskabet som Deutsche Bank havde stiftet til formået hed BT Opera Trading. Dette offshore selskab havde hverken medarbejdere eller lønudgifter De personer, der optræder i papirerne, var reelt alle sammen ansat i Deutsche Banks afdelinger rundt omkring i verden og udpeget efter konsultation med Deutsche Bank i New York.

Selskabsstiftelsen og driften af dette havde heller ingen selvstændige kontorer eller lokaler, men var registreret med adresse hos Deutsche Bank i Paris. Ligesom dette Offshore Selskab var 100 procent ejet af Deutsche Bank. For 99,9 procents vedkommende af Deutsche Bank Delaware i den amerikanske skattely stat, hvor indtægter uden for grænsen ikke beskattes.

Sigtelser er på vej i Frankrig og Tyskland

Sidste tirsdag har fransk politi ransaget en række franske storbanker i en stor sag om mulig skattesvindel. Bankerne Société Générale, BNP Paribas, HSBC og Natixis står ifølge den franske anklagemyndighed til samlede bøder på ikke under 8,2 mia. kr.

Det skriver Anklagemyndigheden i Frankrig samt flere medier her til morgen. Både fransk og tysk politi var mødt talstærkt op under ransagningerne. Netop de tyske myndigheder har i de seneste år slået hårdt ned på banker og investorers spekulation og svindel med udbytteskat.

Den franske sag drejer sig netop også om unddragelse af udbytteskat, og ifølge anklagemyndigheden er det bankernes fordeling af roller i såkaldte cum-cum-handler, der er i fokus.

HVAD ER SPEKULATION I UDBYTTESKAT, cum-cum, udbyttevask eller udbyttearbitrage?

De franske myndigheder slår nu hårdt ned på en række banker, der angiveligt har handlet aktier med det formål at undgå udbytteskat. Denne adfærd er bl.a. kendt som cum-cum, udbyttevask eller udbyttearbitrage. Den går ud på, at aktier ved hjælp af aktieudlån, aktiehandler og afledte finansielle instrumenter kortvarigt flyttes fra investorer, der skal betale udbytteskat, til investorer, som er fritaget for skatten. Den sparede skat deles af deltagerne.

I Danmark har myndighederne dog valgt ikke at efterforske denne type handler som kriminel skatteunddragelse og man har tillige valgt ikke at gå længere tilbage end 2010, selvom denne type af “handler” formentligt er startet før år 2000.

Skattestyrelsen har dog valgt at sagsøge en canadisk pensionskasse og en række storbanker for deres roller i disse handler. Staten Danmark har tabt en lille milliard kroner. Også her er Nordea er sagsøgt i sagen, da Nordea ydede støtte således, at pensionskassen kunne få refunderet udbytteskatten. Nordea nægter sig dog skyldig. De siger at de ikke kan være ansvarlige for statskassens tab.

Udbyttesagen PÅ 15,3 MILLIARDER KRONER mod Sanjay Shah handler ikke om Cum-cum.

Sigtelsen vedr. udbyttesagen anlagt af den danske stat mod Sanjay Shah er hovedmistænkt, har ikke noget med cum-cum-handler at gøre, fordi han og andre i sagskomplekset har fået udbetalt refusion af udbytteskat, som aldrig er er blevet betalt. Skattestyrelsen har derfor istedet en indtægt den skulle have haft. Jf. sigtelsen er der tale om svindel, siger den danske anklagemyndighed. Og så er det jo rent ud sagt katastrofalt at der ikke har været ført tilsyn med udbetalingerne.

Ingen i Danmark har tal på hvad der er tabt på cum-cum-handler. Det eneste man ved er, at det har foregået i mindst 10 år, men flere sager tyder på 20 år. Det siger Børsen og DR i forbindelsen med afsløringerne. På tværs af Europa menes de omstridte handler at have kostet statskasserne mere end svindelen. Af en eller anden grund har undersøgelserne i Danmark ikke gået længere tilbage end til 2010.

Ulovlig handel jf. dansk skatteret og Landsskatteretten

Denne lukrative manøvre strider med dansk skatteret. Dette afgjorde Landsskatteretten allerede i 2004. Her var kendelsen, at udlån af aktier ikke ændrer på, at det er den oprindelige ejer, der er skattepligtig af udbyttet. Reelt betyder det så at man skatteretsligt ikke kan ændre på en kildebeskatning på 27%.

“Over for Skat i Danmark skrev en direktør i Deutsche Bank således under på, at selskabet havde modtaget 2,051 milliarder kroner i udbytte fra danske aktier i 2006. Men i selskabets egne papirer i Frankrig skrev direktøren samtidig under på, at selskabet i den samme periode kun havde en indtægt på 42 millioner kroner fra danske aktier. Hvis begge oplysningerne er rigtige, har selskabet altså sendt over 2 milliarder – dvs. næsten alle pengene – videre til andre, konstaterer Søren Friis Hansen. Det må jo betyde, at størstedelen af det her udbytte, det må man have sendt videre,”

Siger Søren Friis Hansen, Professor i Selskabsret til DR

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, Børsen, DR og P1
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top