Nyt fælles EU virksomhedsregister inkl. Island, Lichtenstein og Norge

Jf. EU beslutningsdirektivet skal e-justice-portalen fremover registrere virksomheder af enhver art i alle EU-lande og herunder gælder tillsuttede lande såsom Island, Lichtenstein og Norge. Databasen indeholder informationer i foreløbig klartekst om de virsomheder som befinder sig INDEN for EU, med få undtagelser som nævnt herover.

Man kan pt. ikke forvente at finde alle virksomheder eller alle lande repræsenteret på den nye E-JUSTICE PORTAL, men det forventes at land efter land vil blive tilføjet simultant indenfor en kort årrække.

API via alle landes nationale virksomhedsregistre såsom CVR.DK

Man kan søge efter al nationalt registreret information og CVR numre. Mange bogholderiprogrammer er opkoblet på sådanne databaser og det er tænkeligt at mange også slår op i dette register. Her i sommers (2017) 2017 kom de fleste officielle nationale virksomhedsregistre online, enten som dag-til-dag replikering eller online med få minutters forsinkelse.

Pt. er der ca. 21 millioner europæiske virksomheder registreret. Tanken er at man ikke behøver slå op i 31 forskellige registre, men at man fremover blot kan slå op i E-JUSTICE PORTALEN og få den samme information, eller tæt på den samme information på denne portal.

Portalen får leveret alle de officielle informationer som leveres på f.eks. CVR.DK og de beslægtede instanser i de forskellige lande.

Om man senere kan samkøre f.eks. EJERE så man kan spore konkursryttere over grænserne er tænkeligt.

Oplysningerne varierer efter hvert enkelt lands Skattelovgivning og muligheder for f.eks. at skjule omsætning og ikke alle kan leverer information om reelle og legale ejere.

En anden fordel ved egen opkobling er f.eks. at du adviseres om:

  • Generelle forretningsinformationer
  • Årsregnskaber, resultatopgørelser, årlige afkast, saldoer m.v.
  • Konkurser, betalingsstandsning, likvidationer, spaltninger og fusioner samt nystiftelser fra samme ejere m.v.
  • Standard information vil være CVR nummer, stiftelses informationer, moder- og datterselskaber
  • Standard information om udenlandske filialer, Offshore Selskaber
  • Tværeuropæiske fusioner m.v.
  • Early warning baseret på regnskabsresultater i enkelte lande (ikke implementeret, kræver ekstra software)

Portalen giver information om EU samt Advokater, Notarer, lovgivning, lovpraksis og procedurer, rettigheder, selskabsret, skatteret m.v.

I vort Inkasso netværk som tæller 237 advokatvirksomheder i EU og omegn, kan du få sager indbragt hurtigt for fogedret og civilretten i de enkelte lande. Ring 32177777 lokal 234 for mere information.


Opdateret 03.01.2018 gr. de nye faciliteter.


 

Scroll to Top