Velfærdskoalitionen: Overførselsmodtagere og offentligt ansatte udgør knap 2 ud af 3 voksne

I dag er det sådan at 2 ud af 3 personer i den voksne befolkning er enten offentligt ansatte eller på overførselsindkomst i 2022. Dermed udgør gruppen, som man også kan kalde velfærdskoalitionen, et klart flertal af vælgerne. I 2021 var der ca. 855.000 ansatte i den offentlige sektor. For ca. 50 år siden, i […]