Kryptovaluta

MICA OG TFR Kryptovaluta lovgivning vedtaget i EU

Som vi har skrevet om tidligere så er Kryptovaluta, Blockchain er mange mønter kommet for at blive. Jeg plejer at sammenligne mønter lidt med kreditkortudstedere der alle har forskellige faciliteter de udbyder, sådan vil det også være med i hvert fald top50 af de forskellige kryptovalutaer. Fremtiden kommer til at indeholder 10-20 produkter der er inkluderet i en mønt, spår vi.

Banker og kryptovaluta vil nu smelte sammen og f.eks. gøre at bankoprettelser sker på et par sekunder

Den samme rute som Fintech virksomhederne har taget vil de forskellige udbydere tilbyder og der vil komme mange mere flere produkter over samarbejde med Fintech, Forsikringer, Energiselskaber, Investering og opsparingsprodukter. Der vil nu på basis af den nye aftale opstå rigtig mange nye valideringstjenester og mange nye Bankvirksomheder der er Fintech baseret og udbyder produkter med både FIAT penge og almindelige valutaer som vi allerede har set det. Men også mange nye NFT virksomheder. Nu er rammerne i hvert fald kommet på plads i dag.

I dag skete der nemlig det at EU Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg (ECON) valgte at støtte den  foreløbige aftale om MiCA -forordningen (Markeder for kryptoaktiver).

For den almindelige forbruger kan der meget vel ske det at der opstår mange nye virksomheder som f.eks. PAYPAL (der var en af verdens første disruptive online bank virksomheder, og som i dag er verdens største banker målt på antal kunder. Selvsamme bank vil sammen med mange andre aktører f.eks. : Revolut, N26, Supreme, Lunar, Coop m.v. dog uden at alle disse vil introducere kryptovaluta betalinger.

MICA og TFR har vi skrevet om før allerede sidste år, men den blev indgået den 30. Juni i år

“MICA og TFR er love der vedrører kryptovaluta og vil for altid vil ændre kryptovaluta til at være fri ureguleret til at være mere ufri og reguleret. Det er myndighedernes forsøg på at tæmme kryptovaluta, i hvert fald indenfor EU’s grænser. Alle skal nu overholde lovene som reelt også er et værktøj for Skattestyrelser i de enkelte lande til at kontrollere op til 10-15 år tilbage i tiden og længere hvis der er tale om kriminalitet. Jeg tror vi vil se flere Skattesager i den kommende tid for personer som ikke har selvangivet korrekt,”

siger Michael Rasmussen fra Advokat og Revisor Samvirket i København

Udover MICA har politikkerne fra Parlamentets ECON- og LIBE-udvalg stemt JA samme dag til at støtte  forordningen eller TFR, også kendt som rejsereglen, der handler om overførsel af valuta, penge og det der kan sammenlignes med penge.

Det preliminære lovgrundlag i EU ser således således ud og kommer til at berøre alle der handler med, rådgiver eller udbyder tjenester der baserer sig på kryptovaluta.

Her er lovteksterne: (Engelsk) De danske kommer om ca. 1 måned.

Hvad er MiCA og TFR?

MiCA en ny lov der gælder for udbydere indenfor kryptovaluta. Det er f.eks. valutavekslere, udbydere, serviceudbydere, børser, handelsplatforme, kryptovaluta rådgivere, depotforvaltere samt alle eksisterende token- og stablecoin-udstedere, der allerede er i EU eller har til hensigt at have sit virke i EU.

Loven omtaler mange områder og i denne revision, som nu er gældende, omfattes såkalte transparente krav herunder oplysningskrav, forebyggelse af svindel og markedsmisbrug og endvidere krav til miljømæssige bæredygtigheder over en bred kam. Dermed rammes kryptovaluta på et ømt punkt, og det skulle ikke undre, at der snarligt kommer en ny protokol til erstatning eller supplering af Blockchain protokollen.

Vi forudser tillige en række nye mærkningsordninger som markedet selv vil etablere de kommende måneder, en såkaldt selvregulering. MICA vil kunne mærkes overalt, ikke kun i EU, men også tage farve i det amerikanske, afrikanske, australske og asiatiske marked.

Herunder vil der muligvis tillige opstå en flugt, af både investorer, udbydere og Fintech virksomheder, til lande der er mindre krævende end MICA landende som skønnes at ville omfatter både EU lande og EØS lande, men det står endnu uklart hvad der skal ske med disse lande og i Europa er der naturligt lande der står udenfor.

Copenhagen Criteria kandidater er lande der gerne vil være med i EU

Kandidatlande jf. COPENHAGEN CRITERIA er: Albanien, Montenegro, Nord Macedonien, Serbien og Tyrkiet. De star I kø for at komme med I EU medlemskabet.

Mere uklart står det for de mindre lande som Andorra, Isle-of-Man, Jersey, Guernsey, San Marino, og et af de lande der også udbyder og er venlige overfor alle Fintech virksomheder er Cypern.

TFR svarer til kryptovaluta handlens hvidvask lov

TFR er baseret på rejseregelen i FATF, hvor kravet er at kende formålet med transaktionen og identificere afsender og modtager i enhver kryptotransaktion. Hidtil har dette kunnet være ukendt hvem der i realiteten ejer modtagerens depot af kryptoaktiver. 

Vores Kryptovaluta rådgiver er godkendt af Finanstilsynet

Vi henviser til MiCA/TFR-implementeringer vi allerede har lavet. Og afhængigt af hvilket land du er registreret i eller opererer i, kan vi hjælpe på mange nye måder, nu vi kender forudsætningerne for de længe ventede MICA og TFR markedsreguleringer.

Hvornår træder MICA og TFR i kraft?

Godt spørgsmål, lige nu efter vedtagelsen udrules denne til alle lande og oversættes til f.eks. Dansk. EU love og regulativer skal endvidere på alle EU-sprog offentliggøres i EU-Tidende.

Dette plejer at tage 5-6 måneder hvorfor MiCA og TFR forventes derfor at træde i kraft i 1. kvartal 2023.

I første kvartal 2024 skal træder Stablecoin loven derfor i kraft, hvorfor eksisterende og kommende stablecoin virksomheder skal have en godkendelse f.eks. Finanstilsynet i Danmark. Er man godkendt 1 sted, behøves ingen yderligere godkendelser i andre EU lande.

Der vil blive publiceret hvem der er godkendte og alle andre vil herefter være ulovlige formenligt allerede fra 01/01/2024.

Hvilke krav stilles til Stablecoin udbydere?

Udbydere af godkendte stablecoins skal overholde krav vedrørende adfærd, markedskommunikation, garantier, markedsføring, kapital, likviditet, operationsområde i EU samt hele organistationen omkring ejerskab og allerede udstedelser skal kortlægges.

Tager man i betragtning at TFR samtidigt er aktiv, svarer dette til at samtlige ejer af kryptovaluta vil blive overgivet til f.eks. Finanstilsyn og Skattestyrelser i de enkelte lande. Derfor forventer vil en stigning i sager omkring ikke selvangivede skattesager.

Ser man lovgivningsmæssigt på Stablecoins i regi af den nye lov om MiCA og TFR vil denne tillige være indbefatter af flere varianter der ikke nødvendigvis kan kaldes et formuegode, spekulation eller investering og her er tale om alle former for tokens der også kan benyttes til andet end at agere som en valuta f.eks. til målinger, pointsystemer, kunst, energisparefællesskaber, kunstforeninger. Tokens er også beregnet til at agere sammenligninger og f.eks. låse sig til en eksisterende FIAT valuta hvorfor at alle tokens vil være omfattet af loven herunder

  1. Aktivbaserede tokens ART, og moneytokens, der relaterer sig til kurser på FIAT VALUTA eller andre kryptoaktiver, mængdepools, krytpmining pools eller ander der kan måles, vejes eller fortolkes til at kunne udgøre en værdi nu eller i fremtiden.
  2. E-pengetokens og kaldet EMT tokens, som f.eks. er en Stablecoin er der henviser til en værdi for en eller flere fiat-valutaer eller forskellen mellem dem, også kaldet FOREX, valutaspekulation, valutahandel m.v. hvor forskellen er gevinsten eller tab.

Hvilke konsekvenser kan det have jf. skattesager eller ikke selvangivne kryptobørs investeringer og handler m.v.

Vore formodninger går i retning af, at de enkelte Skattestyrelser vil have interesse i at kunne forespørge på både nuværende og tidligere beholdninger og fortjenester på kryptovaluta. Dermed må man formøde at både Skattestyrelsen og de specielle organer under Skattestyrelsen, herunder Moneytransfer projekter, CEBIS enhederne, eKapital og under rutinekontrol i den almene skatteligning.

Kan man undgå skattesager?

Har du derfor sager som ikke er selvangivet eller f.eks. et hus der er købt i udlandet kan vi ved at komme først undgå både bøde og dobbeltbeskatning og triple-beskatning samt muligvis en sigtelse fra Politiet. Skattesager omkostninger kan vi få refunderet 100% hvis vi får overvejende medhold, ellers 50%. Det kaldes også godtgørelse.

Hvem er aktørerne i MICA og TFR lovene?

Overordnet er det alle europæiske tilsynsmyndigheder i fællesskab der kommer til at kontrollere transaktioner. I forvejen er mange allerede anmeldt til Politiet under Hvidvaskloven, hvorfor vi tror at myndighederne vil begynde her.

Hvad betyder ”Danmarks kompetente myndighed”?

I Danmark er den kompetente myndighed for udveksling af oplysninger og andre former for administrativ bistand efter modeloverenskomstens artikel 26. Her er det særligt Skattestyrelsen, Særlig Kontrol, CEBIS 1 og 2 som er den kompetente myndighed. De kan f.eks. stå for automatisk udveksling af og samkøring af oplysninger der henhører under: Skattestyrelsen, Person, Udland, Kompetent Myndighed Udland 13 og andre tilladte kontroller f.eks. via CRYPTOLEAKS, og ved at overvåge alle landes overførsler af FIAT eller kryptovaluta til en bestemt konto. Allerede nu kender alle kompetente myndigheder og Skattestyrelsen samtlige børsbankkonti, hvor der vil være en alarm, hvis et overført beløb ikke er selvangivet på selvangivelsen.

Konsekvenser i forhold til Skattefovaltningslovens §27, 1 og 5.

Dette kan betyde at man kan gå 10 år tilbage i tiden for at se om der er overført betalinger som der ikke er selvangivet. Denne kontrol udfører Skattestyrelsen i stigende grad.

Udvekslinger af oplysninger i forbindelse med inddrivelse af skattekrav sker med hjemmel i DBO’ens bestemmelse om udveksling af oplysninger.

Se særligt OECD modeloverenskomstens artikel 26 hvorfor Gældsstyrelsen fungerer som kompetent myndighed i disse sager og kan kræve betaler over grænserne muligt. Det sker fordi Skattestyrelsen kan indhente informationer fra alle Skattestyrelser i EU og dermed alle banker i EU. Har man derfor ”glemt” at selvangive bør man ringe til os og hører hvordan man skal forholde sig, i visse tilfælde kan vi henvise til en forsvarer der er advokat, fordi vi vurderer at dette er mest hensigtsmæssigt.

Den almindelige inddrivelsesbistand eller artikel 27 er defineret i

  • C.F.8.2.2.27 (artikel 27) og
  • G.A.3.6.3 om inddrivelse af udenlandske krav i Danmark.
  • Her skriver Skattestyrelsen typisk til andre lande, og kan udemærker opgive falske oplysninger f.eks. at skatteyder er ikke samarbejdsvillig og mistænkt for kriminalitet, selvom det ikke er tilfældet. Det er det vi kalder for fiskerimetoden, og på den måde kan de få materiale fra andre stater ved at lyve i sine rekvirent dokumenter.
  • Tillige viser aktindsigter fra Skattestyrelsen også at man kan få særbehandling, hvis man tilhører forskellige samfundsgrupper, hvilket er forskelsbehandling afhængigt hvem man er.

Tilsyn i Europa og på landsplan vedr. både bankoprettelse og enhver transaktion

I toppen af EU lagkagen indenfor banker har vi Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

De vil overordnet under tilstrømning af informationer fra bankforeningerne i de enkelte lande vurderer og rapportere om misbrug til politikere. Man kan også kalde dem  whistleblowere eller endda lobbyister, da disse alene har en agenda om ikke at tillade at Kryptovaluta bliver mere udbredt end det er, i hvert fald hvis man skal dømme efter de udtalelser som banker og finanstilsynet og bankernes interesseorganisation Finans Danmark er kommet med.

I Eu forstand er MICA og TFR designet til at være reguleringsmæssige, det vil sige at der kan opstå direktiver og bekendtgørelser om håndtering af lovene, akkurat som Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen og f.eks. Vurderingsstyrelsen, selv sætter en dagsorden og dermed en hver dag for danskere, som ikke er besluttet i Folketinget. Her er det blot besluttet i EU og kan reguleres efter markedsudviklingen.

Samlet set er MICA og TFR sat i verden til at regulere Blockchain og Kryptovaluta, men en egentlig agenda er nok alene at kunne styre eurovalutaen og kontrollere den kilde som kan styre kursen på euroen.

Har du skattesager om kryptovaluta er du velkommen til at vi giver en pris på det.

Husk hvis du vinder er det gratis og ellers 50%.

Kilde: EU og Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: Stocks.adobe.com

Scroll to Top