Fradrag i virksomheder

Det er aldrig nemt at være selvstændig, eller at have en virksomhed med mange ansatte. Det kræver flere uddannelser vi ikke har og evner som er tværfaglige. Selvstændige skal med andre ord kende til skatteregler, markedsføring, psykologi, revisions og bogføringsrutiner samt kunne administrere orden og samtidigt være en god sælger.

Vi har sjældent set en selvstændig der går hjem kl. 16:00 hver dag og ikke arbejder i weekender. For langt de fleste man se frem til at få en fattig løn med sene aftentimer til følge og en dårlig samvittighed.

Det er dit job at kontrollere, om en virksomhed er registreret for moms eller har ansatte, og du kan hænge på flere millioner kroner, hvis Skat afgør at du ikke har kontrolleret dette.

Og tillige betale moms, skatter og for arbejdsforhold ved en arbejdsgiverkontrol. Tjek derfor altid, om er virksomheden er registreret som arbejdsgiver og har ansatte. Hvis du ikke tjekker om virksomheden er registreret for moms og ansatte, kan du risikere at miste dit fradrag.

Hvis du samarbejder med en udenlandsk virksomhed, har du mulighed for at kontrollere, om de er momsregistreret i deres hjemland. Der kan være krav om, at den udenlandske virksomhed skal være registreret i RUT (Registeret over udenlandske tjenesteydere).

 • Tjek momsnumre i EU/EØS (ec.europa.eu) for partnere udenfor Danmark
 • Tjek, om udenlandske virksomheder står i RUT (virk.dk), og læs om reglerne

Skattemæssige fradrag for virksomheder og iværksættere

Med den vedlagte Bogføringsguide fra Skattestyrelsen kan du få hjælp til, hvordan du bogfører dine bilag korrekt og får de rigtige fradrag for din virksomheds udgifter.

Du kan få fradrag for de udgifter, du har til at sikre din virksomheds indtægt. Udgifterne trækker du fra i din virksomheds årsregnskab. Du skal kunne dokumentere de udgifter, du trækker fra.

Du kan få standardfradrag ved at lave bogføring som

 • Varekøb, dvs. udgifter til varer, som du sælger
 • Inventar og maskiner
 • Revisor- og advokatudgifter
 • Telefon- og internetudgifter
 • Husleje for lokaler
 • El og varme
 • Reparation og vedligeholdelse af lokaler
 • Forsikringer

Du kan også trække momsen fra på nogle af din virksomheds udgifter. Af andre fradrag kan der være tekniske installationer og du kan have branchemæssige og/eller grænseoverskridende fradrag i skattemæssige sammenhængen men herom skal du kontakte en af vore revisorer.

Du kan ikke trække private udgifter fra – det vil fx sige ting, du køber gennem virksomheden, men kun bruger privat. Er udgiften både erhvervsmæssig og privat, kan du godt trække den erhvervsmæssige andel fra.

Sådan får du fradrag

De udgifter, du kan få fradrag for, trækker du fra i dit årsregnskab ved at skrive dem ind som en udgift. På den måde vil dine fradragsberettigede udgifter være trukket fra i dit overskud eller underskud (årets resultat), som du oplyser på dit oplysningsskema (det der tidligere var kendt som selvangivelsen).

Når du starter virksomheden

Du kan ved stiftelse får 100% fradrag for udgifter til fx revisor, advokat og markedsundersøgelser.

I de fleste tilfælde kan du få fradrag for de omkostninger, du har haft inden for de seneste seks måneder, før du startede virksomheden. Det kan fx være:

 • Husleje for lokaler
 • Telefon
 • Løn
 • Reklame

Husk på at, jo tættere på opstarten udgifterne er betalt, desto større er sandsynligheden for, at du får fradrag. Men vi har en maksimal grænse på 6 måneder.

Driftsudgifter og driftsmidler (afskrivninger)

Driftsudgifter er udgifter til din løbende drift i virksomheden, fx udgifter til leje af lokaler, småaktiver og afskrivninger. De udgifter kan du trække fra i dit årsregnskab.

Driftsmidler er fx maskiner, biler og inventar, som er en del af dine driftsudgifter. Du kan trække udgiften til et driftsmiddel fra i dit årsregnskab som småaktiv, så længe udgiften er under 30.700 kr. (2021) og er købt i samme år. Hvis udgiften er over 30.700 kr., skal du i stedet afskrive på driftsmidlet med et årligt beløb.

Beløbsgrænsen afhænger af, om du er momsregistreret. Hvis du er momsregistreret, er beløbsgrænsen købsprisen ekskl. moms. Er du ikke er momsregistreret, er beløbsgrænsen købsprisen inkl. moms.

 • Eksempel: Er du momsregistreret kan du købe fx en maskine til 30.700 kr. ekskl. moms (38.375 kr. inkl. moms).
 • Er du ikke momsregistreret kan du kun købe fx en maskine til 24.560 kr. ekskl. moms (30.700 kr. inkl. moms).

Fradrag for småaktiver

Driftsmidler med en kort levetid (under 3 år) og småaktiver, der koster max 30.700 kr., kan du fuldt ud trække fra i samme år, det er købt (indtil den 23. november 2020 var grænsen 14.100 kr.). Det anses for ét driftsmiddel, hvis du køber ting i et samlesæt eller ting, der er bestemt til at fungere sammen med noget andet, fx en computer sammen med en printer eller en reol i et reolsystem. Du skal derfor se på den samlede udgift for de to ting, når du vurderer, hvordan du vil afskrive på det, og om det er over eller under grænsen for småaktiver på 30.700 kr.

Saldoprincippet giver fradrag for store udgifter

Saldoprincippet er en af de vigtigste skatteregler. For ellers kan du ikke afskrive dyre investeringer i virksomheden. Overstiger en udgift 30.700 kr., kan du ikke trække udgiften fra med det samme (straksafskrivning). Du skal i stedet fordele udgiften over en årrække, som kaldes afskrivning. Du kan afskrive med 25 % om året. Men har du flere udgifter, der overstiger beløbsgrænsen, lægger du beløbene sammen til ét beløb, som du samlet afskriver på. Det hedder saldoprincippet. Du kan sagtens afskrive med en mindre procent, fx hvis din virksomheds indtægt er lav et år, og du ikke har brug for så store fradrag. Årene efter kan du sætte afskrivningsprocenten op, men til maksimum 25 %.

Når du endeligt når det faktum at beløbet på et tidspunkt kommer under beløbsgrænsen på 30.700 kr., kan du trække hele beløbet fra på én gang. Dette betyder entydigt at du kan afskrive 100% selv for dyre investeringer f.eks. 3D printere, køleanlæg eller store maskiner. Her i Danmark kan vi glæde os over nogle OK afskrivningsregler.

Eksempel på afskrivning

 • Købspris på maskinen er 100.000 kr.
 • Afskrivningen er 100.000 kr. x 0,25 (25 %) = 25.000 kr.
 • Restsaldoen pr. 31. december: 100.000 kr. – 25.000 kr. = 75.000 kr.
 • Næste år kan du igen afskrive 25 % af rest saldoen. Hvis du i forhold til eksemplet ovenfor har 75.000 kr. stående på din rest saldo, betyder det, at du året efter kan trække 18.750 kr. fra.

Når du er nået under beløbsgrænsen for småaktiver (30.700 kr.), kan du trække hele rest saldoen fra i dit årsregnskab.

Fabriksnye grønne driftsmidler giver ekstra i Danmark, og ikke mange andre lande

Der er vedtaget en ny regel om at forhøje afskrivningsgrundlaget til 116 %, når du køber fabriksnye grønne driftsmidler eller inventar. Du kan kun anvende reglen på driftsmidler, som anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt.

Husk at udnytte reglen der gælder fra den 23. november 2020 til den 31. december 2022.

Eksempel på forhøjet afskrivningsgrundlag

 • Købspris på eldrevet maskine er 100.000 kr.
 • Forhøjet afskrivningsgrundlag (116 %): 100.000 kr. x 1,16 ( 16 %) = 116.000 kr.
 • Afskrivning i købsåret: 116.000 kr. x 0,25 (25 %) = 29.000 kr.
 • Rest saldo den 31. december: 116.000 kr. – 29.000 kr. = 87.000 kr.
 • Det vil sige, at du kan bruge de 116.000 kr. som afskrivningsgrundlag i købsåret og afskrive med max 25 % om året. Hvis du bruger den nye regel om forhøjet afskrivningsgrundlag, skal du afskrive på maskinen i hele dens levetid med max 25 %.

Vær opmærksom på, at du ikke må straksafskrive en restsaldo på en udgift, hvis den er under grænsen for småaktiver, som hvis du brugte de almindelige regler for afskrivning.

Nyt tip: Ny regel kan bruges på disse driftsmidler:

 • Driftsmidler, der kun er elektriske eller batteridrevne (fx maskiner)
 • Vare- eller lastvogne (benzin, diesel eller el)
 • Inventar
 • Når du køber ovenstående driftsmidler, skal du bruge købsprisen som afskrivningsgrundlag.

Ny regel kan IKKE bruges på disse driftsmidler:

 • Personbiler og skibe
 • Maskiner eller ting, der drives eller kan drives af fossile brændsler (fx benzin, diesel, olie, gas, kul og gas)

Yderligere krav for at kunne bruge den nye regel:

 1. Driftsmidlet skal være købt i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022
 2. Driftsmidlet må kun bruges erhvervsmæssigt og ikke privat
 3. Driftsmidlet skal have sin egen konto i bogføringen
 4. Du må ikke straksafskrive driftsmidlet eller en restsaldo
 5. Driftsmidler til både erhverv og privat (blandede driftsmidler)
 6. Bruger du et driftsmiddel til både erhvervsmæssige og private formål, fx en bil, skal du afskrive på driftsmidlet for sig selv. Du kan ikke afskrive det sammen med andre driftsmidler, og du kan heller ikke bruge reglen om forhøjet afskrivningsgrundlag.
 7. HUSK: Du kan kun afskrive på selve købsprisen, og det er kun den erhvervsmæssige andel, du kan trække fra i dit regnskab.

Du skal selv vurdere, hvor meget du bruger driftsmidlet privat efter de faktiske forhold. Med biler skal du fx bruge kørebogen for at finde fordelingen mellem erhvervsmæssig og privat kørsel. Det er flere APPS som er gratis eller koster lidt om måneden. Læs mere om kørebogen under Brug af privat bil i virksomheden længere nede på siden.

Eksempel på afskrivning af maskine til erhvervsmæssig og privat brug

 1. Købspris på maskinen er 100.000 kr.
 2. Afskrivningen er 100.000 kr. x 0,25 (25 %) = 25.000 kr.
 3. Privat afskrivning: 25.000 kr. x 0,40 (40 %) = 10.000 kr.
 4. Erhvervsmæssig afskrivning: 25.000 kr. x 0,60 (60 %) = 15.000 kr.
 5. Restsaldo: 75. 000 kr.
 6. Næste år kan du igen afskrive 25 % af restsaldoen. Hvis du i forhold til eksemplet ovenfor har 75.000 kr. stående tilbage på din restsaldo, betyder det, at du næste år kan trække 7.500 kr. fra i dit årsregnskab.

Når rest saldoen er nået under beløbsgrænsen på 14.400 kr. for småaktiver, kan du trække resten af den erhvervsmæssige del af saldoen fra i årsregnskabet. Hvis fx rest saldoen i starten af året er 14.000 kr., vil du kunne trække den resterende erhvervsmæssige del (60 %) 8.400 kr. direkte fra i årsregnskabet.

Reklame- og repræsentationsudgifter

Du kan trække alle udgifter til reklame fra i dit regnskab. Det kan fx være annoncer og markedsføringsaktiviteter. Du kan trække 25 % af en repræsentationsudgift fra i dit regnskab. Repræsentation er udgifter til at afslutte en forretning eller tilknytte eller bevare forretningsforbindelser som fx:

En af de mest misforstået regler er måske Gaver, Kantine kontra Restaurantudgifter og bespisning i firmaer

 1. Restaurationsbesøg
 2. Drikkevarer
 3. Gaver
 4. Udgifter i forbindelse med jubilæer, fødselsdage, rejser, udflugter mv.

Noter gerne hvilke kunder eller hvem der er med under måltider og kurser, for det kan være svært at huske, op til henholdsvis 5-10 år tilbage i tiden som Skattestyrelsen kan gå tilbage i tiden, selvom Skattestyrelsen IKKE reelt, ikke har nogen grænse.

Lokaler og inventar i din private bolig

For at du kan få fradrag for lokaler, der indgår som en del af din private bolig, må du ikke kunne bruge lokalerne privat. Det er ikke nok, at lokalerne rent faktisk ikke bliver brugt privat. Et rum, der er indrettet til kontor, vil fx næsten altid kunne bruges privat, og kan derfor ikke trækkes fra. Skrivebord, skab og øvrigt kontorinventar kan du dog få helt eller delvis fradrag for, hvis du kan dokumentere eller sandsynliggøre, at du bruger udstyret i virksomheden. Bruger du fx inventaret halvdelen af tiden i din virksomhed og halvdelen af tiden privat, kan du trække 50 % fra i dit regnskab.

Telefon og internet

Udgifter til telefon og internet er fuldt fradragsberettiget, men måske skal du betale skat af fri telefon og/eller internet.

Fri telefon

Du skal betale skat af fri telefon, hvis du driver din virksomhed fra din private bolig, eller hvis du blot én gang tager din arbejdsmobiltelefon med hjem. Har du fri telefon til rådighed hele året, skal du skrive 3.000 kr. (2021 og 2022) i rubrik 462 i oplysningsskemaet (det der tidligere var kendt som selvangivelsen). I din virksomheds skatteregnskab, hvor du har fratrukket telefonudgifterne, skal du lægge 3.000 kr. (2021 og 2022) til din virksomheds resultat.

Fri internetforbindelse

Du kan få fuldt fradrag af fri internetforbindelse, hvis du enten driver din virksomhed hjemmefra eller har adgang til din virksomheds netværk via computeren (dvs. at du har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter, som når du er på arbejde i virksomheden). Hvis din internetforbindelse ikke opfylder et af de to krav, skal du betale skat af 3.000 kr. årligt (2021 og 2022). Du skal så skrive 3.000 kr. i rubrik 462 i oplysningsskemaet (det der tidligere var kendt som selvangivelsen). I din virksomheds skatteregnskab, hvor du har trukket internetudgiften fra, skal du lægge 3.000 kr. til din virksomheds resultat. Skal du både betale skat af telefon og internet, skal du kun lægge samlet 3.000 kr. til virksomhedens resultat og skrive 3.000 kr. i rubrik 462 i dit oplysningsskema.

Ægtefællerabat ved fri telefon og internetforbindelse

Hvis du og din ægtefælle begge betaler skat af fri telefon og/eller internetforbindelse, kan I begge få 25 % i rabat. Beløbet, I bliver beskattet af, bliver så 2.250 kr. årligt for hver (2021 og 2022). I din virksomheds skatteregnskab, hvor du har trukket internet/telefonudgiften fra, skal du lægge 2.250 kr. til din virksomheds resultat (2021 og 2022). HUSK: På jeres oplysningsskemaer (tidligere selvangivelser) skal I skrive 3.000 kr. i rubrik 462 (2021 og 2022). For at få rabat, skal I opfylde følgende betingelser:

 • I skal være gift eller registrerede partnere
 • I skal være samlevende ved årets udgang
 • Jeres samlede skattepligtige værdi af goderne i indkomståret skal udgøre mindst 3.900 kr. (2021 og 2022). Det vil sige, at I inden for indkomståret tilsammen skal beskattes af goderne i mindst 16 måneder.
 • Hvis I er blevet gift i løbet af indkomståret, har I ret til ægtefællerabatten for hele indkomståret. Det gælder, uanset hvornår på året, I er blevet gift.

Privat bil i virksomheden en klassiker de fleste misforstår

 • Grundregel: Hvis du har egen virksomhed og bruger din private bil erhvervsmæssigt, kan du få fradrag for den erhvervsmæssige kørsel ved at trække udgiften fra i din virksomheds regnskab.

Men du kan beregne udgiften til den erhvervsmæssige kørsel på to måder: 1) Enten ud fra en beregnet “leje”, der svarer til de faktiske erhvervsmæssige omkostninger (dvs. den erhvervsmæssige del af driftsudgifter og afskrivninger). 2) Eller efter Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil i 2021 på 3,44 kr. (eller 3,51 kr. i 2022)/km indtil 20.000 km/år og 1,90 kr. (1,98 kr. i 2022)/km over 20.000 km/år. Satserne reguleres hvert år.

Eksempel 1: Du får godtgjort de faktiske udgifter ved den erhvervsmæssige kørsel

 1. Ifølge kørebogen har du kørt 20.000 km, hvoraf de 8.000 km (40 %) er erhvervsmæssig kørsel.
 2. Samlede driftsudgifter på bilen (benzin, forsikring, reparation mv.) er på 24.500 kr.
 3. Bilen har en skattemæssig værdi på 150.000 kr.
 4. Du kan afskrive op til 25 % af den skattemæssige værdi, bilen har ved indkomstårets begyndelse.
 5. Godtgørelse af faktiske udgifter ved erhvervsmæssig kørsel
 6. Erhvervsmæssig andel af driftsudgifter: 40 % af 24.500 kr. = 9.800 kr.
  Afskrivninger. 150.000 kr. x 25 % = 37.000 kr. x 40 % = 15.000 kr.
  Fradrag i alt: 24.800 kr.

Eksempel 2: Du får godtgjort udgifterne efter Skatterådets satser

 • Ifølge kørebogen har du kørt 20.000 km, hvoraf de 8.000 km (40 %) er erhvervsmæssig kørsel.
 • 2021: Efter Skatterådets satser kan du få fradrag for 8.000 km x 3,44 kr. = 27.520 kr.
 • 2022: Efter Skatterådets satser kan du få fradrag for 8.000 km x 3,51 kr. = 28.080 kr.

Kørebog

Husk at føre kørebog, så du altid kan dokumentere, hvor meget du har kørt privat, og hvor meget du har kørt erhvervsmæssigt.

Se senere i dette dokument for videoer og guides.

Bil i virksomhedsordningen

Du kan også vælge virksomhedsordningen og lade bilen indgå der (dvs. at bilen indgår i virksomhedens økonomi). Så skal du som udgangspunkt beskattes af fri bil, hvis du råder over den privat. Til gengæld kan du trække alle bilens udgifter fra i virksomhedens regnskab.

Har du sager i Skattestyrelsen, Skatteankenævnet eller vil klage så kontakt os på 32177777 lokal 240.

Scroll to Top