Nye skattesatser for Befordringsfradrag og km-penge forhøjes ekstraordinært SØNDAG SIDSTE DAG !

(((UPDATE: Skattestyrelsen skriver at op mod 200.000 glemmer kørselsfradraget så husk inden 01.05.2022)))

Så er det vedtaget med virkning fra 1. maj 2022 at satsen for det

  • almindelige befordringsfradrag mellem hjem og arbejde samt
  • satsen for skattefri befordringsgodtgørelse hæves ekstraordinært.

Det er Skatterådet der helt særligt og ekstraordinært har hævet satserne for befordringsfradrag og satsen for skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil med mere.

Skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil mm. hæves pr. 1. maj 2022

Ændring i Befordringsgodtgørelse   For de første
20.000 km
   For kørsel udover
20.000 km
2022 – hidtidige sats   3,51 kr. pr. km   1,98 kr. pr. km
2022 – ny sats gældende fra 1. maj   3,70 kr. pr. km   2,17 kr. pr. km
Kilde: Skatterådet

Satsen for erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul stiger fra 0,55 kr. pr. km til 0,57 kr. pr. km (pr. 1. maj 2022). Det var ikke ret meget set i lyset af stigende priser på bensin og strøm.

Det er kørselstidspunktet og ikke udbetalingstidspunktet, som er afgørende for, hvilken sats der skal anvendes.

Al kørsel, som der foregået i april måned, skal således fortsat afregnes med den hidtidige sats, selvom udbetaling først sker efter 1. maj.

Satsen for befordringsfradrag ændres med virkning pr. 1. januar 2022

 
Ændring i befordringsfradrag
   Sats for kørsel 
ml. 25-120 km
   Sats for kørsel 
over 120 km
2022 – hidtidige sats   1,98 kr. pr. km   0,99 kr. pr. km
2022 – ny sats fra 1. januar 2022   2,16 kr. pr. km   1,08 kr. pr. km
Kilde: Skatterådet

HOVEDREGLEN ER FORTSAT UÆNDRET

Der er fortsat ikke fradrag for de første 24 km. pr. dag mellem hjem og arbejde.

Husk disse nye tal du kan angive fra 01.05.2022.