Nye skattesatser for Befordringsfradrag og km-penge forhøjes ekstraordinært SØNDAG SIDSTE DAG !

(((UPDATE: Skattestyrelsen skriver at op mod 200.000 glemmer kørselsfradraget så husk inden 01.05.2022)))

Så er det vedtaget med virkning fra 1. maj 2022 at satsen for det

  • almindelige befordringsfradrag mellem hjem og arbejde samt
  • satsen for skattefri befordringsgodtgørelse hæves ekstraordinært.

Det er Skatterådet der helt særligt og ekstraordinært har hævet satserne for befordringsfradrag og satsen for skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil med mere.

Skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil mm. hæves pr. 1. maj 2022

Ændring i Befordringsgodtgørelse   For de første
20.000 km
   For kørsel udover
20.000 km
2022 – hidtidige sats   3,51 kr. pr. km   1,98 kr. pr. km
2022 – ny sats gældende fra 1. maj   3,70 kr. pr. km   2,17 kr. pr. km
Kilde: Skatterådet

Satsen for erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul stiger fra 0,55 kr. pr. km til 0,57 kr. pr. km (pr. 1. maj 2022). Det var ikke ret meget set i lyset af stigende priser på bensin og strøm.

Det er kørselstidspunktet og ikke udbetalingstidspunktet, som er afgørende for, hvilken sats der skal anvendes.

Al kørsel, som der foregået i april måned, skal således fortsat afregnes med den hidtidige sats, selvom udbetaling først sker efter 1. maj.

Satsen for befordringsfradrag ændres med virkning pr. 1. januar 2022

 
Ændring i befordringsfradrag
   Sats for kørsel 
ml. 25-120 km
   Sats for kørsel 
over 120 km
2022 – hidtidige sats   1,98 kr. pr. km   0,99 kr. pr. km
2022 – ny sats fra 1. januar 2022   2,16 kr. pr. km   1,08 kr. pr. km
Kilde: Skatterådet

HOVEDREGLEN ER FORTSAT UÆNDRET

Der er fortsat ikke fradrag for de første 24 km. pr. dag mellem hjem og arbejde.

Husk disse nye tal du kan angive fra 01.05.2022.

Scroll to Top