KONKURS

FUSION VED KONKURS OG LIKVIDATION OG GRÆNSEOVERSKRIDENDE FUSION

Hvad er fusioner og spaltninger? Som Konkursrådgiver så laver vi ofte en fusion, der kan sikre at du kan fortsætte din drift. Fusioner og spaltninger er to vigtige processer inden for virksomhedstransaktioner, der kan have store juridiske og økonomiske konsekvenser. Fusioner refererer til sammenslutningen af to eller flere selskaber til ét, mens spaltninger indebærer deling […]

Dårligt nyT for konkursryttere. konkurskarantæneregisteret bliver formentligt åbnet FOR OFFENTLIGHEDEN

I dag er der dårligt nyt til konkursryttere. Det nye lovforslag fremsat af Justitsminister Peter Hummelgaard (S), vil nemlig gøre det offentlige register over konkursryttere tilgængeligt for alle. Dette tiltag sigter mod at styrke due diligence-processen og beskytte imod økonomisk uagtsomhed, men rejser samtidig spørgsmål om retssikkerheden for potentielle iværksættere. Hvad er konkurskarantæneregisteret? Konkurskarantæneregisteret er

Uændret højt antal konkurser (OKTOBER)

Der var 269 erklærede konkurser i oktober blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er uændret ift. september. Konkurserne medførte 1.742 tabte job. I perioden august-oktober var antallet af konkurser i aktive virksomheder 3,7 pct. lavere end i maj-juli, mens jobtabet i faktiske tal var 7,0 pct. højere. I oktober udgjorde konkurser blandt

ANALYSE: Danske KONKURSER OG REGISTRERING I KONKURSKARANTÆNE REGISTERET I STIGNING

Der var 274 erklærede konkurser i juni blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 18,3 pct. flere end i maj. Konkurserne medførte 1.409 tabte job. I hele andet kvartal var antallet af konkurser i aktive virksomheder 8,1 pct. lavere end i første kvartal, mens jobtabet i faktiske tal var 31,3 pct. lavere.

BANKER Fortsætter kæmpe PROBLEMER: Pacwest og Western Alliance får nye NEDTURE på Wall Street

Bankerne Pacwest og Western Alliance er faldet med mere end 50 pct. på børsen i New York. Frygten for, at bankerne vil lide samme skæbne som kollapsede Silicon Valley Bank og First Republic Bank, vokser. Få dage efter First Republic Banks sammenbrud er to nye regionale banker i USA kommet i investorernes søgelys. Aktierne i

FLERE Amerikanske banker styrtbløder efter KONKURSBEGÆRINGER

Flere Amerikanske banker styrtbløder på børsen efter konkursbegæringer og problemerne b reder sig til andre børser hvor banker er suspenderet (mandag). De Føderale Myndigheder har således mandag stoppet handel med flere amerikanske bankaktier. En sådan handel kan suspenderes hvis det er på grund af for store kursbevægelser. Det ser for alvor ud til at have

BANKKRAK SØGES KOMPENSERET, MANGE IVÆRKSÆTTERE ER RAMT UDEN DÆKNING

I går lukkede iværksætter banken for amerikanske tech-startups hurtigt. Det efterlod mange magtfulde kunder og investorer i chok. Hele forløbet minder om dengang Lehman banken gik konkurs i foråret for finanskrisen i 2008 eller det største sammenbrud i en amerikansk bank siden Washington Mutual i 2008. Forløbet kan vi lære meget af i Danmark, for

Travlhed hos Kuratorer og Likvidatorer: Kurs mod flest konkurser i de seneste 12 år

Efterveerne fra Coronakrisen er ikke ovre, hvorfor vi forventer der vil være stigninger i antallet af konkurser i det næste års tid. Dette skyldes de stigende omkostninger og også at coronalåns udløbsdato for tilbagebetaling ser ud til at stå bag stigende antal konkurser. I de seneste år har vi ellers ikke haft ret mange konkurser.

Thi kendes for ret i EBH Bank: Alle Revisorer og Bestyrelsesmedlemmer frifindes men direktøren straffes

Som ventet blev der afsagt kendelse i dag vedr. erstatningssagen mod EBH-bank. Banken kom under Finansiel Stablitet efter konkursen i Vestre Landsret sagen startede i 2008 hvor primærpåstanden lød først på 700 millioner kroner i erstatning til sagsøger. Men kendelsen lød på kun to millioner der skal betales i erstatning, det slår Vestre Landsret fast.

Scroll to Top