Thi kendes for ret i EBH Bank: Alle Revisorer og Bestyrelsesmedlemmer frifindes men direktøren straffes

Som ventet blev der afsagt kendelse i dag vedr. erstatningssagen mod EBH-bank. Banken kom under Finansiel Stablitet efter konkursen i Vestre Landsret sagen startede i 2008 hvor primærpåstanden lød først på 700 millioner kroner i erstatning til sagsøger. Men kendelsen lød på kun to millioner der skal betales i erstatning, det slår Vestre Landsret fast. […]