Thi kendes for ret i EBH Bank: Alle Revisorer og Bestyrelsesmedlemmer frifindes men direktøren straffes

Som ventet blev der afsagt kendelse i dag vedr. erstatningssagen mod EBH-bank. Banken kom under Finansiel Stablitet efter konkursen i Vestre Landsret sagen startede i 2008 hvor primærpåstanden lød først på 700 millioner kroner i erstatning til sagsøger. Men kendelsen lød på kun to millioner der skal betales i erstatning, det slår Vestre Landsret fast.

Det var først i 2010 at sagsøger Finansiel Stabilitet (en offentlig virksomhed, der er ejet af staten) sigtede både direktør, bestyrelsesformand, flere ledende medarbejde i den tidligere EBH Bank samt revisionsselskabet BDO, for en erstatning for bankens krak tilbage i 2008. Forud for dette, lp en del opklaringsarbejde forud for at kunne udarbejde stævningen.

Dengang lød kravet på 700 millioner kroner, men dette blev siden nedjusteret til at være mellem 550 og 202 millioner kroner. 

Nu, hvor der er faldet dom i sagen og kun den tidligere direktør for EBH-Bank, Finn Strier Poulsen der er blevet dømt. Han blev dømt for et forhold i dagen, er det blot omkring to millioner kroner, der skal betales i erstatning. Det skriver Vestre Landsret i sin orientering i sagen.

De sigtede i EBH Bank sagen var

  • Bankens administrerende direktør, Finn Strier Poulsen.
  • Bestyrelsesformanden i EBH bank, nu afdøde Egon Korsbæk.
  • En direktør i banken.
  • Revisionsfirmaet BDO og herunder tre revisorer fra BDO, som har lavet rådgivning, skatterådgivning og regnskaber til Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen
  • De øvrige sagsøgte var ni bestyrelsesmedlemmer fra EBH Bank

Finansiel Stabilitet A/S, der kørte sagen mod banken, påstod dog ikke, at de sagsøgte var erstatningsansvarlige for det samlede tab ved bankens økonomiske sammenbrud. Formentligt har Finansiel Stabilitet mens at bevisbyrden var for svær at løfte.

Finansiel Stabilitet mente derimod, at de sagsøgte var ansvarlige for bankens tab ved en række udlån og garantier, og Finansiel Stabilitet nedlagde derfor hele 30 erstatningskrav i den forbindelse. 

Begrundelsen for dommen var, at landsretten ikke fandt det godtgjort, at EBH bank havde været indrettet og drevet på en måde, der i sig selv kunne begrunde et erstatningsansvar for de sagsøgte medlemmer af bankens bestyrelse og direktion for tab på de udlån og garantier – som Finansiel Stabilitets havde erstatningskrav vedrørte.

Men Landsretten fandt dog Finn Strier Poulsen adfærd var ansvarspådragende, hvilket har betydet, at han er erstatningsansvarlig i et tilfælde, hvor banken købte et pantebrev af hans hustrus selskab. Dette skete vel at bemærke efter, at pantebrevets debitor havde anmeldt betalingsstandsning. Erstatningen blev fastsat til lidt mere end to millioner kroner.

Landsretten kendelse viser at Finn Strier Poulsen havde udvist ansvarspådragende adfærd og dermed var skyldig i forbindelse med nogle andre dispositioner vedrørende pantebreve håndteret som sikkerheder i EBH Bank

Landsretten fandt også, at Finn Strier Poulsen i forbindelse med nogle andre dispositioner vedrørende pantebreve havde udvist “ansvarspådragende adfærd”, men det var ikke godtgjort, at banken som følge af det havde lidt tab.

De øvrige sagsøgte medlemmer af bankens ledelse blev frifundet.

Revisionsfirmaet BDO og de tre sagsøgte revisorer blev også frifundet.

Sagen er kendt som omfattende, spektakulær og kendt i mange år i pressen

Selv om andre retssager har angået større beløb, er der formentlig tale om den mest omfattende sag, der hidtil er behandlet ved domstolene her i landet.

Retssagen har nemlig varet 9 år, og sagens bilag fylder mere end 80.000 sider.

Selve hovedforhandlingen i sagen strakte sig tillige over hele 149 retsmøder i perioden fra den 4. september 2017 til den 25. juni 2019.

Der deltog som regel 13 advokater i retsmøderne under hovedforhandlingen, og der blev afgivet forklaringer af 15 sagsøgte og 43 vidner.

Derfor fylder Landsrettens dom og gengivelsen af forklaringerne tilsammen ca. 3.600 sider, hvilket er nær en rekord i dansk retshistorie.

Det fremgår tillige i landsrettens dom at Finansiel Stabilitet er blevet dømt til at betale næsten 121 millioner kroner i sagsomkostninger. Så det er en dårlig forretning for Finansiel Stabilitet der må indkasserer dette tab i regnskaberne.

Sagen blev oprindeligt anlagt ved Retten i Hjørring, men på grund af sagens principielle karakter blev den i februar 2011 henvist til Vestre Landsret, der har behandlet sagen som første instans.

  • Kilde: Vestre Landsret
  • Fotokredit: Vestre Landret
Scroll to Top