Generationsskifte

Socialdemokratiet gør det 300% dyrere at gennemføre et generationsskifte og rammer hovedparten af danske virksomheder

Historie: Socialdemokratiet fremsatte onsdag den 20/11/2019 lovforslag om forhøjelse af gave- og arveafgiften for familieejede virksomheder som blev vedtaget den 20/12/2019 med en ikrafttrædelsesdato på 01/01/2020. Kilde: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l76/20191_l76_som_vedtaget.pdf Traditionen tro sendes skatteforslag i høring, men i dette lovforslag skete det ikke, fordi høringsfrist var sat til mandag den 25/11/2019. Dermed fik alle virksomheder og interesseorganisationer kun 3 dage til at komme med kommentarer og indvendinger til indholdet i lovforslaget. En sådan praksis er det samme som ikke at sende et forslag i høring. Formålet med denne relativt nye lovændring var at man ville tilbagerulle den tidligere regerings lempelse indenfor gave- og arveafgiften ved overdragelse af virksomheder til nært beslægtede familiemedlemmer. Denne lov blev indført under ledelse af Venstre egentligt som en reel …

Socialdemokratiet gør det 300% dyrere at gennemføre et generationsskifte og rammer hovedparten af danske virksomheder Se mere…

EU-dom er klar, alle selskaber kan flytte til et andet land

Et af EU’s retsprincipper er fri bevægelighed af arbejdskraft, varer og nu også selskaber. Du kan frit flytte til såkaldte skattelylande hvor sådanne skattelylister engang indeholdte Malta, Irland, England, Danmark, Holland og Luxembourg DOM: EU-Dommen har sagsnummer C-106/2016 og omhandler retten til flytning af selskaber imellem lande ovenikøbet med bevarelse af selskabet i fraflytter landet. VEDRØRENDE: Skatteborgere i EU og disses ejerskab af selskaber, foreninger, fonde m.v. Denne nye EU dom er blev offentliggjort i dag og sagen omhandlede et polsk selskabs der gerne ville omdanne sig til et selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i Luxembourg, uden først at lukke selskabet i Polen. Selskabet ønskedede endvidere at ikke at flytte hovedsæde, altså fra Polen til Luxembourg. Sagen blev fulgt med forbehold fra alle …

EU-dom er klar, alle selskaber kan flytte til et andet land Se mere…