Socialdemokratiet gør det 300% dyrere at gennemføre et generationsskifte og rammer hovedparten af danske virksomheder

Historie: Socialdemokratiet fremsatte onsdag den 20/11/2019 lovforslag om forhøjelse af gave- og arveafgiften for familieejede virksomheder som blev vedtaget den 20/12/2019 med en ikrafttrædelsesdato på 01/01/2020. Kilde: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l76/20191_l76_som_vedtaget.pdf Traditionen tro sendes skatteforslag i høring, men i dette lovforslag skete det ikke, fordi høringsfrist var sat til mandag den 25/11/2019. Dermed fik alle virksomheder og interesseorganisationer … Læs mere Socialdemokratiet gør det 300% dyrere at gennemføre et generationsskifte og rammer hovedparten af danske virksomheder

EU-dom er klar, alle selskaber kan flytte til et andet land

Et af EU retsprincipper er fri bevægelighed af arbejdskraft, varer og nu også selskaber. Efter denne nye EU-dom kan selskaber frit flytte til skattely som Irland, Holland og Luxembourg DOM: EU-Dommen har sagsnummer C-106/2016 og omhandler retten til flytning af selskaber imellem lande ovenikøbet med bevarelse af selskabet i fraflytter landet. Denne nye EU dom … Læs mere EU-dom er klar, alle selskaber kan flytte til et andet land