Mistanker om hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet stiger.

Fremover sætter myndighederne sammen sætte retningen for den risikobaserede tilgang og indsats mod hvidvask i Danmark. Det gælder også for Hvidvask sekretariatets indsats og prioritering af opgaver og ressourcer. Den stigende digitalisering, professionalisering og internationalisering, vi ser på hvidvaskområdet, betyder, at Hvidvasksekretariatet også i 2023 kommer til at prioritere strategisk vigtige områder som fx organiserede kriminelle, professionelle rådgivere samt misbrug af legale virksomhedsstrukturer, herunder handelsbaseret hvidvask. Disse prioriteringer afspejler sig i de nationale og internationale fora og arbejdsgrupper, som Hvidvasksekretariatet prioriterer i år.

Hver gang vi opretter en bankkonto og hver gang der foretages mistænkelige transaktioner kan disse information blive indberettet til hvidvasksekretariatet. Vi har mange kunder som oplever at blive opsagt af sin bank som følge af f.eks. samhandelspartnere, kontante hævninger og indsættelser samt udenlandske transaktioner eller kryptovaluta børs bankkonto indehavere. For at undgå hvidvask i kontanter er kontantloftet eller kontantforbuddet f.eks. sænket til 20.000,- kroner, men jf. rapporten er der stadig sager om kontanter.

Hvidvaskrapporten siger der er en stør stigning i anmeldelser

Hvidvasksekretariatets årsrapport 2022 er nu offentliggjort her til morgen, I alt modtog Hvidvasksekretariatet 89.783 underretninger i 2022, og det er det højeste antal nogensinde. Samtidig leverede sekretariatet 51.803 oplysninger videre til politikredsene, National enhed for Særlig Kriminalitet, Skattestyrelsen, PET og andre relevante myndigheder. Det fremgår af Hvidvasksekretariatets Årsrapport, der udkom i dag. Man kan se 2021 rapporten her.

En mistanke om terrorfinansiering, hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet bliver til en underretning, når fx pengeinstitutter, revisorer eller offentlige myndigheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og som ud fra deres umiddelbare vurdering af mistanken, sender den til Hvidvasksekretariatet.

  • I 2022 modtog Hvidvasksekretariatet 75.970 af typen underretninger om mistænkelige transaktioner (STR), svarende til cirka 85 pct. af de knap 90.000 underretninger.
  • Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er steget med godt 10.000. Antallet af underretninger om mistænkelige aktiviteter (SAR) udgjorde 13.589, hvilket er en stigning på knap 8.000 underretninger i forhold til 2021.
  • Antallet af underretning om mulig terrorfinansiering er faldet fra 329 i 2021 til 234 i 2022.

Når Hvidvasksekretariatet har screenet underretningerne og videregiver oplysninger til en anden myndighed, fx en politikreds, sker det som en efterretningsoplysning, der kan indeholde oplysninger fra mere end én underretning.

I 2022 blev der 51.803 gange sendt oplysninger videre fra 42.724 unikke underretninger til politiet (politikredsene og National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)), PET, Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder. Oplysninger fra samme underretning kan nemlig være relevant at videregive til flere myndigheder, fx til en politikreds og til Skatteforvaltningen. De 42.724 unikke underretninger er en stigning på 71 pct. sammenlignet med 2021. 

Af rapporten fremgår det endvidere at der ikke er særligt mange i procent der opnår en dom:

Medlemmer af Hvidvask Forum

  • Erhvervsministeriet med deltagelse af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen
  • Justitsministeriet med deltagelse af Rigspolitiet, NSK, PET og Hvidvasksekretariatet
  • Skatteministeriet med deltagelse af Spillemyndigheden og Skattestyrelsen
  • Udenrigsministeriet
  • Advokatsamfundet
  • Som du kan se herover er der desværre ingen repræsentanter fra Revisionsbranchen

Herunder kan du se rapporten om banker og hvordan det gik i 2022 FOR BANKER OG MYNDIGHEDER

Her kan du se OECD’s rapport om Danmark, og OECD’s besøg sidste år

Kilde: Politiet
Fotokredit: Politiet

Scroll to Top