Historieskrivning: hvidvask af knap 30 milliarder giver 8 års fængsel i 2 domme

Denne historie har i hvert fald Danmarks største hvidvasker der står som bagkvinde for hvidvask igennem Danske Banks tidligere Estland-filial. Kvinden har tilstået at hun har forsøgt at hvidvaske de næsten 30 milliarder kroner.

Den 49-årige Camilla Christiansen er blevet dømt for hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Camilla Christiansen erklærede sig allerede skyldig i sidste uge, og i dag klokken 9 har Københavns Byret afsagt fængselsdommen, som lyder på fire år og en måned. Fængselsdommen er en tillægsstraf, da hun allerede afsoner tre år og 11 måneder for en anden sag om hvidvask. Det giver i alt en historisk fængselsdom på otte år.

Hvidvask skete gennem kommanditselskaber

Helt nøjagtigt er hun dømt for at forsøge at hvidvaske næsten 30 milliarder kroner i perioden 2008 til 2016 – blandt andet for russiske rigmænd. Camilla Christiansen var ansat i to danske selskaber ved navn Cph Consulting og Dan Consulting, der administrerede 40 danske kommanditselskaber. Det eneste formål med selskaberne var at skjule de reelle ejere, pengenes ophav og endemålet for de gigantiske beløb, der strømmede igennem selskaberne.

Kvinden har haft en fremtræden rolle i selskaberne og sørget for, at pengenes ulovlige aftryk blev sløret for myndighederne. Det oplyser anklagemyndigheden og artiklen stammer fra DK Historie dr.dk<cauGz2m>

“Hun har blandt andet administreret dem og har sørget for, at selskaberne var udstyret med en formel ledelse og kunne aflevere regnskaber, således at selskaberne kunne være registreret i Danmark.

Hun har dermed gjort det muligt, at selskaberne kunne flytte penge rundt for at sløre deres ulovlige oprindelse,”

siger Lisette Jørgensen, som er specialanklager i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)

Derfor var det også en tilfreds anklagemyndighed, der trådte ud af Københavns Byret tidligere på dagen.

– Vi er meget tilfredse med dommen. Vi synes, at udfaldet var præcis, som vi bad om, sagde Rasmus Maar Hansen, der er senioranklager i Anklagemyndigheden.

Trods det høje beløb på 30 milliarder kroner får Camilla Christiansen ikke en fængselsdom på ni år, der ville være den maksimale mulige straf. Men det er der en særlig grund til, sagde Lisette Jørgensen, specialanklager i NSK.

Samlet set er det otte år, hun får for den her dom og den dom, hun havde tidligere. Og så er der et lille spænd på et enkelt år op til, at hun rammer absolut maksimal straf. Og det lille spænd har dommeren reserveret til en anden sag, hvor man måske har en mere fremtrædende rolle i forhold til den rolle, kvinden har haft her, tilføjede hun.

I samme sagskompleks forventer Anklagemyndigheden at rejse tiltalte mod yderligere to personer inden sommerferien, der også er sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Det er en historisk sag

Indtil videre er Camilla Christiansen den første herhjemme, der har fået en fængselsdom med forbindelse til de mange mistænkelige milliarder, der strømmede igennem Danske Banks estiske filial.

De 40 danske kommanditselskaber havde konti hos Danske Bank i Estland, og der er derfor en klar sammenhæng til Danske Banks store hvidvask sag, hvor der samlet strømmede svimlende 1.500 mistænkelige milliarder gennem banken.

Danske Banks hvidvask sag

Du kan læse mere om Danske Banks store hvidvasksag. Det drejer sig om mange mistænkelige milliarder, hvor bagmandspolitiet bland andet har opgivet at stille Danske Bank-chefer til ansvar for hvidvasksagen.

Derudover er de 30 milliarder kroner en hidtil uset størrelse i danske sager om hvidvask.

Det forklarer DR Nyheders erhvervskorrespondent, Jakob Ussing.

– Sagen er historisk både på grund af den hårde straf, det svimlende beløb, og fordi den involverer Danske Bank, der stadig afventer bødestraf for sin rolle i det, der kaldes en af verdens største hvidvasksager – nemlig sagen om hvidvask gennem Danske Bank i Estland, siger han og fortsætter:

– Samtidig viser sagen, hvordan danske kommanditselskaber i en lang årrække kunne bruges til at skjule de egentlige ejere af selskaberne, og at de danske selskaber på den måde blev brugt som en del af skattely-konstruktioner. Camilla Christiansen har selv forklaret i retten, at de mange penge stammede fra skatteunddragelse i blandt andet Rusland.

Forsvarsadvokat gik efter seks år

Den 49-årige kvinde, der er litauisk statsborger, men har boet i Danmark i godt 20 år, er – som tidligere nævnt – i forvejen i gang med at afsone en anden dom for hvidvask af 140 millioner kroner, hvor hun blev dømt tre år og 11 måneders fængsel samt udvisning efter afsonet straf.

Camilla Christiansen har altså fået en lang fængselsstraf, men hendes forsvarsadvokat, Peter Secher, gik efter, at hun fik seks år i alt.

Men nu lyder den samlede fængselsstraf altså på otte år.

I sidste uge udtalte han, at der var en logisk årsag til, at hans klient valgte at tilstå.

– Det gør hun af den simple grund, at der ikke er udsigt til, at hun bliver frifundet, hvis hun ikke tilstår.

– For hende gør det ikke en kæmpestor forskel. Hun lander nogenlunde samme sted. Vi ved ikke endnu, hvad straffen bliver, men jeg tror ikke, at tilståelsen kommer til at afspejle sig i straffen, sagde forsvarsadvokat Peter Secher.

Kilde: DR, Ritzau og Anklagemyndigheden
Foto: stock.adobe.com

Scroll to Top