Hvad er hvidvask? OG HVORFOR NÆGTER BANKER AT OPRETTE BANKKONTI?

BankOPRETTELSE – hvad er problemet med hvidvask?

Banker skal hele tiden, uden begrænsninger, kende enhver transaktions partnere (modtager og afsender) og tillige formålet med enhver transaktion. Og hvis du hæver eller indsætter kontanter kan banken opsige din konto. Det sker hver dag for mange.

Banken er forpligtet til at kende sine kunder godt. Det kræver, at banken indhenter en række oplysninger om kunden. I første omgang skal banken indhente oplysningerne hos kunden selv. De oplysninger skal banken herefter kontrollere ved en pålidelig og uafhængig kilde, f.eks. et pas eller et kørekort samt sygesikringsbevis, derefter foretages f.eks. manuel fremsendelse af breve.

Banken skal gøre, hvad den kan, for at indhente oplysningerne. Men i langt de fleste tilfælde er den primære kilde kunden selv.

Hvis banken ikke kan indhente oplysningerne hos kunden selv, skal banken forsøge at indhente oplysningerne på en anden måde. Men hvis det ikke er muligt, og kunden ikke vil give oplysningerne, kan banken have udtømt alle muligheder for at få de nødvendige oplysninger. I disse tilfælde kan banken nå frem til, at det ikke er muligt for den at kende kunden og kundeforholdet godt nok. I sådanne tilfælde er banken forpligtet til at afbryde eller afvikle kundeforholdet, og i den forbindelse må banken ikke udføre yderligere transaktioner eller aktiviteter for kunden.

Hvis en kunde ikke vil udlevere de oplysninger, banken beder om, f.eks. identitetspapirer, skal banken i øvrigt vurdere, om dette i sig selv giver anledning til en mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Ved den blotte mistanke, er banken tvunget til at indgive en hvidvask registrering til NSK.

KONTANTLOVEN SIGER 19.999 KR. HVILKET TIDLIGERE VAR 50.000KR.

Tidligere var loftet for kontante betalinger på 50.000 kr., men for at undgå hvidvask blev beløbet pr. 1 juli 2021 nedsat til 19.999 kr. af Folketinget. Man må ikke modtage mere end dette beløb, heller ikke i rater. Er beløbet man giver eller modtager derover kan begge

Advokater, revisorer, ejendomsmæglere m.fl. er omfattet af andre og mere vidtrækkende bestemmelser i hvidvaskloven. Vi er blandt andet forpligtede til, at kræve og opbevare legitimation af deres kunder og underrette myndighederne, hvis de har mistanke om forsøg på hvidvask.

Banker opsiger dagligt kundekonti

Såfremt en bank konstaterer sammenblanding af egne og selskabets midler eller en forening, eller konstaterer kontanter indsættes eller hæves, så vil banken som reagere med at sende spørgsmål. Disse spørgsmål er til afklaring af, om banken er berigtiget til at ophæve et kunde forhold.

Et andet emne er kontante hævninger eller indsættelser. Eftersom hvidvaskloven ikke er kompatibel med kontanter fordi man skal kende begge parter i en transaktionen og formålet, og det kan man jo ikke med kontanter. Derfor bliver mange bankkonti lukket på grund af kontanter.

Skattestyrelsen henstiller til, at man benytter Finanstilsynets vejledninger.

Hvad er Hvidvask?

Hvidvask er at sikre sig et økonomisk udbytte ved fx handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, eller penge som er opnået gennem f.eks. underslæb, kædesvig, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel. Skattestyrelsen arbejder for at bekæmpe hvidvask. Og det samme alle banker, leasingselskaber og andre finansielle selskaber.

Sådan fungerer hvidvask

Når man begår hvidvask, sikrer man sig et økonomisk udbytte ved en strafbar handling. Der kan være tale om penge eller andre værdier, som stammer fra flere forskellige kilder som fx handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, eller penge som er opnået gennem f.eks. underslæb, kædesvig, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.

En person eller virksomhed som uberettiget modtager eller skaffer sig selv eller andre del i økonomiske midler, der er opnået ved en lovovertrædelse, vil tage del i hvidvask og kan blive straffet herefter.

Derudover kan hvidvask også være tilfælde hvor personerne skjuler, opbevarer, transporterer eller på anden måde forsøger at sikre det økonomiske udbytte efter en lovovertrædelse. Endelig kan forsøg eller medvirken til disse aktiviteter også føre til straf.


Forstå begreberne i hvidvask

  • Underretning: En underretning er de informationer, som Hvidvasksekretariatet modtager fra en lang række aktører herunder bl.a. pengeinstitutter. Aktørerne er forpligtede til at informere sekretariatet ved mistanke om hvidvask.
  • Efterretning: En efterretning er en samling af informationer fra de modtagne underretninger, som Hvidvasksekretariatet har behandlet. Hvidvasksekretariatet sender efterretninger til relevante myndigheder. Efterretningen kan indeholde information fra flere underretninger, og anvendes til at indlede en sag eller udbygge en eksisterende.
  • Kædesvig: Ved kædesvig forsøger virksomheder bevidst at begå skatte- og momsunddragelse ved at sløre, hvem i kæden af underleverandører med fx stråmænd, fiktive virksomheder og falske fakturaer der reelt har udført et stykke arbejde, modtaget betaling og dermed i sidste ende retteligt skal betale skat og moms.
  • Momskarruseller: En momskarrusel er kendetegnet ved, at en udenlandsk leverandør sælger en vare eller ydelse til en dansk virksomhed, og hvor det importerende led i kæden af transaktioner ikke angiver og/eller afregner den moms, de skal.

Sådan arbejder Skattestyrelsen med at bekæmpe hvidvask

Skattestyrelsen arbejder sammen med flere myndigheder for at bekæmpe hvidvask. Typisk modtager Hvidvasksekretariatet hos National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) såkaldte hvidvaskunderretninger fra underretningspligtige organisationer eller personer. Underretningspligten omfatter virksomheder og personer, der får mistanke om hvidvask.

Hvis det vurderes, at der ikke i første omgang er grundlag for en politimæssig efterforskning, men at oplysningerne indikerer, at der kan være tale om en overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, sender Hvidvasksekretariatet hos SSK en hvidvaskefterretning til Skattestyrelsens Hvidvaskcenter.

Skattestyrelsen og resten af Skatteforvaltningen anvender herefter efterretningerne i kontrolarbejdet med fx skatte- og momssvig ved uregistreret virksomhed, kæde- og momskarruseller.

BankOprettelser nægtes ofte og dermed står mange stiftere uden et sted at placere sin returkapital

Mennesker, der har oplevet konkurs, kan have svært ved at oprette en bankkonto på grund af deres kreditvurdering og fortidens økonomiske problemer. Der er dog nogle alternativer og muligheder, de kan overveje. Her er en tabel, der viser nogle muligheder og kilder, der kan hjælpe dem med at finde en løsning:

MulighedKilde eller beskrivelse
BasisbankkontoMange banker tilbyder en basisbankkonto med begrænsede tjenester, som kan være tilgængelig for personer med dårlig kredit.
KreditforeningerKreditforeninger er medlemsejede finansielle institutioner, der ofte tilbyder bankkonti og lån til medlemmer, uanset kredit.
Online og mobilbankerNogle online og mobilbanker tilbyder konti uden kreditkontrol og kan være mere fleksible over for personer med konkurs.
Betalingskort med konto-funktionVisse betalingskort tilbyder konto-funktioner, såsom direkte indbetaling og betaling af regninger, uden at kræve en bankkonto.
Sikret kreditkortSikrede kreditkort kræver et depositum som sikkerhed og kan hjælpe personer med dårlig kredit med at genopbygge deres kredit.
Offshore BankerBåde private danskere og virksomheder kan med fordel lave en bankoprettelse i udlandet. Det ka f.eks. være i Tyskland, Sverige, England og i mange andre lande.

Offhore Banker er nemmere at oprette

Alternativet til danske banker kan være offshore banker udenfor Danmark, eller udenlandske banker, der opererer i Danmark eller online og mobilbanker, som ikke nødvendigvis følger de samme regler og restriktioner som traditionelle danske banker.

Det er vigtigt at undersøge vilkårene og gebyrerne for sådanne konti og sammenligne dem med danske banker for at finde den bedste løsning. Husk dog, at banktjenester fra udenlandske banker og online-platforme kan være underlagt andre landes lovgivning og beskyttelsesniveauer, hvilket kan påvirke kundernes rettigheder og sikkerhed.

Oftest er udenlandske banker langt billigere end danske ned til ca. 1.200,- kr. om året. Dette bestemmes af faciliteterne men denne pris er for en indlånskonto med et Master eller VISA kreditkort. Bemærk mange af de udenlandske banker ikke har Mobilepay, som er den mest benyttede betalingsplatform i Danmark.

Derudover findes der mange Fintecg banker som kan tilbyde kontooprettelse på få minutter. Ønsker du en vejledning kan du ringe 32177777, lokal 240.

Kan man klage over, at banken nægter en bankoprettelse

Ja, der er klagemuligheder, hvis en bank nægter at åbne en bankkonto for en virksomhed. I Danmark kan du følge disse trin for at klage over bankens beslutning:

Klage til banken: Start med at indgive en formel klage til banken, der nægter at åbne en konto for din virksomhed. Banken har en intern procedure for behandling af klager. Beskriv din situation og de årsager, du mener, gør bankens beslutning urimelig eller diskriminerende. Hvis man føler at der er forskelsbehandling på spåil, skal dette specificeres. Så er der gode chancer. Hver gang vi indsender klager til banken opnår vi i 24% af alle tilfælde at banken tilbyder et produkt med webbank og et begrænset kreditkort eller f.eks. stiller krav om minimumskapital eller benyttelse af andre bankprodukter eller at banken beder om at kone og evt. andre selskaber også flyttes til banken, samt evt. forsikringer kan overtages.

Klag til Pengeinstitutankenævnet

Hvis du ikke er tilfreds med bankens svar, eller hvis banken ikke reagerer inden for en rimelig tidsramme (typisk 30 dage), kan du indgive en klage til Pengeinstitutankenævnet. Pengeinstitutankenævnet er et uafhængigt klageorgan, der behandler klager over finansielle tjenester i Danmark. Du kan finde oplysninger om, hvordan du indgiver en klage, på deres hjemmeside.

Klage til Finanstilsynet: Hvis du mener, at banken har overtrådt lovgivningen eller finansielle regler ved at nægte dig en bankkonto, kan du indgive en klage til Finanstilsynet. Finanstilsynet er den danske finansielle tilsynsmyndighed, der regulerer og overvåger finansielle institutioner. Bemærk, at Finanstilsynet primært fokuserer på at sikre, at finansielle institutioner overholder lovgivningen og ikke nødvendigvis løser individuelle klagesager. Du kan finde oplysninger om, hvordan du indgiver en klage, på deres hjemmeside.

Husk, at det er vigtigt at dokumentere alle dine kommunikationer med banken og indsamle beviser, der understøtter din sag, før du indgiver en klage. Det er også en god idé at søge juridisk rådgivning, hvis du er usikker på dine rettigheder eller den bedste fremgangsmåde for din situation.

Vi laver også bankoprettelser hvilet du kan læse mere om her:

Bankoprettelse I DANMARK OG I UDLANDET til aktiehandel, BITCOIN, Ether og kryptovaluta generelt

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, Skattestyrelsen, Finanstilsynet.

Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top