Virksomhed får bøde for at modtage betaling i 500-eurosedler

En tøjproducent fra Randers skal betale en bøde på 30.000 kroner for at have brudt hvidvaskloven og formentlig også kontantloven.

Virksomheden havde i en handel blandt andet modtaget betaling i 500-eurosedler. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved Retten i Aarhus fået idømt en tøjproducent en bøde på 30.000 kroner for at have overtrådt hvidvasklovens forbud mod at modtage betaling i 500-eurosedler samt mod at modtage et højt kontantbeløb som betaling for varer eller ydelser.

Ulovlige 500 eurosedler og kontantloft på 20.000,- blev brudt

Overtrædelsen skete 30. oktober 2020, hvor virksomheden modtog 20.000 euro i kontanter, svarende til ca. 147.000 kroner, fra en polsk virksomhed som betaling for tøj fra et restlager. På daværende tidspunkt måtte danske virksomheder ikke modtage 50.000 kr. eller derover i kontanter ved handler med forbrugere eller andre virksomheder. Samtidig var der mindst otte 500-eurosedler iblandt kontanterne, og de er i sig selv ulovlige at modtage som betaling i Danmark.

Siden tøjproducentens overtrædelse er beløbsgrænsen i kontantforbuddet blevet nedsat fra 50.000 kr. til 20.000 kr. Det betyder, at virksomheder nu maksimalt må modtage max 19.999,50 kr. i kontanter, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der har en sammenhæng.

Tillige får man også en anmeldelse til Hvidvask sekretariatet hvis man sætter dem i banken fordi banken skal kende afsender og modtager samt formålet med en transaktion.

”Hvidvaskloven har til formål at forebygge hvidvask og terrorfinansiering, og det tager myndighederne meget alvorligt. Det er vigtigt, at danske virksomheder kender deres forpligtelser i henhold til hvidvaskloven. For størstedelen af danske virksomheder gælder, at de kun må modtage 19.999,50 kroner i kontantbetaling, når de handler med forbrugere eller andre virksomheder. Det følger også af hvidvaskloven, at 500-eurosedlen slet ikke må anvendes i Danmark, og det gælder både for virksomheder og privatpersoner.”

Det siger Anklager hos NSK, Simone Jeppesen

HVAD ER NSK?

NSK blev etableret den 1. januar 2022. NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet, og etableringen af den nye enhed betyder derfor, at opgaver fra en række tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden er forankret her. Det drejer sig om opgaver, der tidligere var forankret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, de to regionale efterforskningsfællesskaber i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, Grænsecenter Øresund og det Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet. 

Derudover er store dele af de opgaver, der tidligere blev løst i Rigspolitiets Politiområde, overført til NSK, herunder opgaver forankret i National Kriminalteknisk Center og National Cyber Crime Center (NC3).  NSK har ca. 1.000 medarbejdere og er opbygget som en politikreds med Ejby ved Glostrup som sit hovedsæde.

KILDE: NSK
FOTOKREDIT: Advokat og Revisor Samvirket, Den europæiske centralbak, Scanning af en femhundrede Euroseddel.Scroll to Top