washtrade

WASHTRADE BEST PRACTICE KLIENTKONTROL

Wash trades refererer til en type transaktioner, hvor den samme person eller enhed køber og sælger en aktiv klasse samtidigt for at skabe en falsk volumen og øge prisen på aktivet. Disse transaktioner er ulovlige i mange jurisdiktioner, da de kan føre til markedsmanipulation og skade markedets integritet.

Finanstilsynet har i løbet af de sidste par år oplevet en markant stigning i antal af sager, hvor private investorer handler værdipapirer med sig selv over markederne, og dermed laver såkaldte wash trades.

Wash trades kan medføre alvorlige strafferetlige konsekvenser for investor. Som en del af vores forebyggende indsats har Finanstilsynet derfor undersøgt bankernes tiltag til at forebygge wash trades.

Finanstilsynet har med udgangspunkt heri observeret best practice på området.

Finanstilsynet igangsatte i juni 2022 en undersøgelse af udvalgte bankers tiltag for at forebygge wash trades. Herunder tiltag som forhindrer eller reducerer antallet af handler, hvor den samme kunde er både køber og sælger. 

”Forebyggelse af wash trades er vigtigt. Dels fordi wash trading sender forkerte signaler om købs- og salgsinteressen til markedet. Men også fordi det er ulovligt, og det kan have alvorlige strafferetlige konsekvenser, også selvom investor ikke har nogen intention om at påvirke markedet,”


Det siger Anders Kragnæs Balling, der er underdirektør for Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsanalyse.

Finanstilsynets observationer for best practice til at forebygge wash trades er:

  • Tekniske blokeringsmekanismer, der forhindrer kunder i at handle med sig selv
  • Direkte kontakt til kunder, der forsøger at handle med sig selv
  • Forebyggende information til kunder

Flere af de adspurgte banker har allerede implementeret løsninger i deres handelssystemer, som forhindrer kunder i at handle med sig selv over markedet. Herudover, kommunikerer bankerne i stigende grad med deres kunder om wash trades, herunder at det er ulovligt. Udviklingen på området er positivt for kapitalmarkerne, idet antallet af wash trades reduceres, hvilket bidrager til at skabe større tillid til de finansielle markeder. 

Kendte washtrades sager:

I USA er wash trades ulovlige ifølge § 9(a)(2) i Securities Exchange Act of 1934, og Securities and Exchange Commission (SEC) har fulgt håndhævelsesaktioner mod personer og firmaer, der er blevet anklaget for at have udført wash trades.

En kendt sag om wash trades involverede den tidligere handelsrobotvirksomhed, Navinder Singh Sarao. Sarao blev anklaget for at have udført wash trades og andre former for markedsmanipulation, der førte til en “flash crash” i 2010, hvor Dow Jones Industrial Average faldt med omkring 1000 point på bare få minutter. I 2016 blev Sarao dømt til en dom på 14 års fængsel og en bøde på $25 millioner.

En anden kendt sag om wash trades involverede den britiske bank Barclays, der i 2015 blev anklaget for at have udført wash trades i deres mørke pool-handelsplatform. Barclays accepterede at betale en bøde på $70 millioner for at løse sagen med New York Attorney General’s Office og SEC.

Washtrade i Danmark

Et eksempel er sagen mod en tidligere medarbejder i Nordea, der blev dømt i 2018 for at have udført en række wash trades i strid med den danske værdipapirhandelslov.

Ifølge anklagemyndigheden havde medarbejderen købt og solgt samme aktie til samme pris og på samme tidspunkt for at øge handelsvolumen og give et falsk indtryk af aktivitet i markedet. Medarbejderen blev dømt til en betinget fængselsstraf på 60 dage og en bøde på 100.000 kr.

En anden sag involverede to tidligere medarbejdere i Danske Bank, der blev dømt i 2021 for at have udført wash trades og anden ulovlig aktivitet. Ifølge anklagemyndigheden havde de to medarbejdere udført wash trades og misbrugt fortrolige oplysninger for at opnå ulovlige gevinster. De blev dømt til betingede fængselsstraffe på 12 og 8 måneder og bøder på henholdsvis 250.000 kr. og 150.000 kr.

Det er vigtigt at bemærke, at retsafgørelser om wash trades ikke er begrænset til disse to sager, og der kan være andre kendte eller ukendte sager i Danmark og andre lande.

Det er vigtigt at bemærke, at wash trades kan variere i deres kompleksitet og kan være svære at opdage. Derfor arbejder myndighederne hårdt på at overvåge markedet og identificere mistænkelig aktivitet for at opretholde markedets integritet.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket og Finanstilsynet

Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top