SKATTEKONTROL AF VIRKSOMHEDERS GLEMTE FRADRAG FORHINDRER PÅ FÅ ÅR SKATTESVIG OG SKATTE-UNDRAGELSE FOR KNAP 500 MIO. KR.

Kontroller, der sikrer, at Skattestyrelsen ikke uberettiget betaler penge tilbage i skat for tidligere år, har vist sig at være virksomme. Vi kan jo havde håbet at de ville ske noget før. Siden 2018 har Skattestyrelsen dog stoppet uberettigede udbetalinger til virksomheder for knap en halv mia. kr. Det svarer til, at der i gennemsnit er stoppet udbetalinger for omkring 90.000 kr. i hver sag.

Virksomheder kan få rettet deres årsopgørelser for tidligere år, hvis de har glemt en indtægt eller et fradrag. Det sker ved en såkaldt anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen. Mandag den 1. maj 2023 udløb dog virksomhedernes frist for at anmode om at få ekstra indtægter eller fradrag med i årsopgørelsen for 2019. Så har du ansættelser der skal ændres fra 2020 og fremefter kan du kontakte os på 32177777 lokal 240.

Skattestyrelsen har siden 2018 modtaget ikke mindre end 65.000 anmodninger om genoptagelse fra virksomheder. Anmodningerne er alle blevet vurderet, og 8.500 af disse er efterfølgende udtaget til nærmere kontrol. Denne kontrol er gennemført, inden ændringerne accepteres, og dermed inden en evt. overskydende skat udbetales på fejlagtigt grundlag.

“Når vi bruger kræfter på, at gennemgå alle nye oplysninger umiddelbart efter vi får dem ind, er det fordi, det er lettere for os at stoppe en udbetaling end at opkræve et beløb, når det først er udbetalt. Det er vores erfaring, at udbetalt skat, der skal opkræves igen, i en række tilfælde vil ende som en restance i stedet,”

siger Preben Buchholtz, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsens kontrol har siden 2018 stoppet udbetalingen af knap 500 mio. kr. i overskydende skat fordelt på 5.500 sager. Det svarer til, at der i gennemsnit er stoppet udbetalinger for omkring 90.000 kr. i hver sag.

“Der er mange årsager til at virksomheder anmoder om at få genoptaget en tidligere skatteansættelse. De kan have glemt et fradrag eller fundet en bogføringsfejl. Men omkring halvdelen af de sager, vi får ind, er fra virksomheder, der ikke har afleveret oplysningsskemaet til tiden, og derfor har fået fastsat deres skat af Skattestyrelsen. Og vi ser i mange tilfælde, at der er fejl i virksomhedernes oplysninger, når de sender deres oplysningsskema ind efter fristen,”

siger Preben Buchholtz.

Skattestyrelsen har alene i 2022 fundet fejl i syv ud af ti anmodninger om genoptagelse, der er kontrolleret.

– Når vi finder fejl i så stor en del af sagerne, er det ikke fordi de fleste anmodninger om genoptagelse er forkerte eller indeholder fejl. Det er udtryk for, at vi hele tiden bliver bedre til at kontrollere de rigtige sager, så vi ikke unødigt forstyrrer de virksomheder, hvor der ikke er problemer, siger Preben Buchholtz.

Anmodninger om genoptagelser bliver indsendt til Skattestyrelsen løbende, men der kommer især mange op til 1. maj, hvor fristen for at kunne rette i et tidligere år udløber. Virksomhederne kan få genoptaget deres gamle skatteansættelser senest 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Dog er der under særlige omstændigheder mulighed for ekstraordinær genoptagelse derefter.

Kontakt os gerne for skattesager, skatteklager eller skatterådgivning.

Kilde: Skattestyrelsen
Fotokredit: Skattestyrelsen

Scroll to Top