Investeringsfonde

Danske aktier ejes i stigende grad af udlandet mens børsintroduktioner sker andre steder

Udenlandske investorers voksende ejerskab i danske C25-aktier Siden begyndelsen af 2020 har der været en markant stigning i andelen af danske C25-aktier, der ejes af udenlandske investorer. Fra januar 2020 til nu er deres samlede ejerandel vokset fra 58% til 68%. Dette fænomen kan primært tilskrives de udenlandske investorers værdistigninger på deres C25-beholdninger, som har […]

Bestyrelseskrav

Advokater i fonde m.v. bryder erhvervsfondsloven

Omfattende overtrædelser af erhvervsfondsloven Erhvervsstyrelsens konstatering af 79 brud på erhvervsfondslovens paragraffer siden 2021 peger på en alarmerende tendens, især blandt fonde med advokater i deres bestyrelser. Disse overtrædelser dækker primært ulovlige dobbeltroller, transaktioner med nærtstående parter, og uretmæssigt vederlag til ledelsen, hvilket understreger et presserende behov for øget opmærksomhed og efterlevelse af gældende lovgivning.

ALLE DATA PÅ Bahamas SELSKABER & FONDE ER OFFENTLIGGJORT

For første gang kan brugere nu gratis tilgå virksomhedsdata fra Bahamas online. Databasen der er offentliggjort, indeholder alle selskaber, fonde, hedgefonde, familiefonde, selskaber og investeringsforeninger. Informationerne kommer som et chok for mange der har set Bahamas som sikker havn indenfor skattely lande. Skattely lande omkring Bahamas er dog langt fra så sikkert som mange har

Scroll to Top