hedgefonde

Bestyrelseskrav

Advokater i fonde m.v. bryder erhvervsfondsloven

Omfattende overtrædelser af erhvervsfondsloven Erhvervsstyrelsens konstatering af 79 brud på erhvervsfondslovens paragraffer siden 2021 peger på en alarmerende tendens, især blandt fonde med advokater i deres bestyrelser. Disse overtrædelser dækker primært ulovlige dobbeltroller, transaktioner med nærtstående parter, og uretmæssigt vederlag til ledelsen, hvilket understreger et presserende behov for øget opmærksomhed og efterlevelse af gældende lovgivning. […]

Advokater i fonde m.v. bryder erhvervsfondsloven Read More »

FAMILIEFONDE

OM HEDGE FONDE, INVESTERINGSFORENINGER OG HANDEL MED AKTIER, COMMODITIES OG KRYPTOVALUTA

Medlemmer i Advokat og Revisor Samvirket har siden 1992 investeret i aktier og commodities og fra 2013 startede vi med Kryptovaluta, der på det tidspunkt vist var stenalderen forhold til nu. Dels i Danmark, men efterhånden som Delaware har udviklet sig, er rettigheder og virksomheder flyttet dertil med de fordele som det nu indebærer. Som

OM HEDGE FONDE, INVESTERINGSFORENINGER OG HANDEL MED AKTIER, COMMODITIES OG KRYPTOVALUTA Read More »

Scroll to Top